Tijmen Bostoen

Lezing: Psychedelica binnen de psychiatrie (n)iets nieuws?

In deze presentatie wordt een beeld gegeven van de eerste ontwikkelingen van psychedelische medicijnen binnen de psychiatrie in de vorige eeuw, die startte met de ontdekking van LSD door A. Hofmann bij Sandoz en eindigde met het verbod door de United Nations in 1971. Vanaf 2000 is er sprake van een Psychedelische Renaissance binnen de psychiatrie en worden verschillende middelen, zoals ketamine, psilocybine en MDMA, onderzocht bij onder andere depressie, verslaving en PTSS. Hierbij zal ingegaan worden op de recente literatuur en worden de farmacologie, subjectieve effecten en toepassing van deze middelen besproken.

Na deze lezing:

  • Bent u op de hoogte van het historisch perspectief (en de controverses) rondom de ontwikkeling van psychedelica als geneesmiddel binnen de psychiatrie
  • Kent u de farmacologische overeenkomsten en verschillen tussen klassieke, dissociatieve en empathogene psychedelica

 

Lezing: MDMA ondersteunde Psychotherapie bij PTSS: Hoe het werkt en een wetenschappelijk overzicht

MDMA wordt gebruikt om psychotherapie te ondersteunen in de behandeling van PTSS. Hierbij wordt MDMA 2 of 3 keer gegeven in een psychotherapeutisch traject. Hierbij wordt gebruik gemaakt van MDMA’s geestverruimende effecten, waarbij o.a. sociaal gedrag, geheugen en inzicht is verbeterd en schaamte is verminderd. Dit blijkt uiterst effectief te zijn, maar vergt een specifieke psychotherapeutische attitude en aanpak. Na deze presentatie bent u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen van MDMA tot geneesmiddel voor PTSS, de risico’s/bijwerkingen en het psychotherapeutisch kader bij psychedelische therapie.

Na deze lezing:

  • Kent u de belangrijkste wetenschappelijke publicaties mbt MDMA ondersteunde therapie voor PTSS.
  • Bent u op de hoogte van het werkingsmechanisme en van de belangrijkste contra indicaties en bijwerkingen van MDMA.
  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste kenmerken van de psychotherapie bij deze therapievorm. 

Workshop MDMA ondersteunde Psychotherapie

Aan de hand van beelden uit de praktijk en patiënt ervaringen gaan we dieper in op deze innovatieve en intensieve vorm van traumabehandeling. Ingegaan wordt op de subjectieve belevingen, geïnduceerd door MDMA, de psychotherapeutische interventies en het therapeutisch proces. Er is hierbij ruimte voor reflectie en discussie.

Na deze workshop:

  • Kent u de veranderde staat van bewustzijn door MDMA en hoe dit traumaverwerking faciliteert.
  • Heeft u een indruk van de werkwijze van de psychotherapeuten bij deze therapievorm en kent u enkele specifieke interventies.