Mayaris Zepeda Méndez

Lezing 1: Trauma sensitieve yoga voor PTSS

Yoga is onverminderd populair in het westen. Trauma sensitieve yoga is een aangepaste vorm van yoga voor mensen met psychotrauma en werd ontwikkeld vanuit Hatha yoga, ademhalingsoefeningen, met kennis uit  neurowetenschappen, psychotrauma en hechtingstheorie. Centraal staat het zich verbinden met het lichaam in een veilige omgeving. Uit enkele studies blijkt de trauma sensitieve yoga een veelbelovende (complementaire) interventie voor de behandeling van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). 

Na de lezing:

  • Weet u het onderscheid te maken tussen een gewone yogales en trauma sensitieve yoga les,  en weet u wat de kernelementen zijn van trauma sensitieve yoga.
  • Heeft u een overzicht van wetenschappelijke onderzoek over yoga voor mensen met PTSS.
  • Weet u wat de effecten van yoga op het zenuwstelsel zijn.
  • Weet u wanneer u trauma sensitieve yoga kunt indiceren en wanneer niet. 

 

Lezing 2: Have no fear, your breath is here.

De ademhaling wordt vele eeuwen door Taoïsten, Jaïnisten, Boeddhisten en Yogi’s beschouwd als de sleutel om brein en lichaam tot rust te brengen. De laatste jaren maakt het werken met de ademhaling een ware opleving door. Zo zijn ademtechnieken zoals het coherente ademen en de Wim Hof methode, zeer populair. De ademcoach is een nieuw beroep in de topsport, het bedrijfsleven en in het alternatieve circuit. In deze lezing leert u hoe deze aloude kennis in de huidige tijdsgeest zijn herintrede heeft gemaakt. Aan bod komen de volgende vragen: Wat is een goede ademhaling? Welke invloeden hebben ademhalingsoefeningen op de stemming, stress, weerstand en het cardio-respiratoire systeem? Hoe kan ademwerk worden ingezet bij de behandeling van PTSS? 

Na deze lezing:

  • Weet u wanneer u verschillende ademhalingsoefeningen kunt inzetten in de behandelkamer.
  • Heeft u kennis van het effect van verschillende ademhalingsoefeningen op het zenuwstelsel.
  • Heeft u een overzicht van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van  ademwerk binnen de behandeling van PTSS.

 

Workshop Trauma sensitieve yoga en ademwerk.

Trauma sensitieve yoga en ademhalingstechnieken leert u niet door erover te praten maar juist door deze te ervaren. In deze workshop ervaart u hoe een trauma sensitieve yoga les wordt opgebouwd en uit welke kernelementen deze bestaat. U leert welke oefeningen direct in de therapiekamer toegepast kunnen worden. Daarnaast leert u verschillende adempatronen herkennen. Ten slotte leert u verschillende ademhalingsoefeningen die het zenuwstelsel reguleren, activeren en balanceren. Gelijk toepasbaar in de therapiekamer!