Suzy Matthijssen        

Lezing 'verbeteringen in traumabehandelingen'

Er zijn de laatste jaren vele onderzoeken naar verbeteringen in traumaland. Maar hoe kunnen we als clinici eigenlijk leren van onderzoeken naar verbeteringen. Welke kant moeten we op denken en wat kunnen we er in de praktijk mee. In deze lezing wordt u meegenomen in de mogelijkheden tot verbeteringen van traumabehandeling. Waar liggen mogelijkheden en onmogelijkheden.

Na deze lezing:

  • Kent u verschillende manieren om effectiviteit van traumabehandeling te vergroten
  • Bent u op de hoogte van de diverse manieren waarop effectiviteit van therapieën wordt onderzocht.

Lezing ‘nieuwe dingen onder de loep’

Niet alleen verbeteringen in de uitvoering van huidige behandelvormen zijn onderwerp van gesprek in traumaland, ook nieuwe vormen van behandeling schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar moeten we iets met al deze nieuwe vormen van behandeling. Wat betekenen ze eigenlijk, waar zijn ze op gebaseerd, en zijn ze gevaarlijk? En belangrijker nog.... wat moeten we er mee? 

Na deze lezing:

  • Bent u op de hoogte van een aantal nieuwe vormen van traumabehandeling
  • Kunt u met kennis over de evidentie voor nieuwe vormen van behandeling een gedegen afweging maken voor toekomstige inzet van de vormen van behandeling.

 

Workshop Flash 2.0: een nieuwe, krachtige techniek voor de behandeling van angst en trauma (samen met Ad de Jongh)

De Flash 2.0 is een krachtige methode om herinneringen te desensitiseren. Het bijzondere aan de Flash is de eenvoud, de snelheid en de bijzondere effecten. De methode kan breed worden toegepast voor het behandelen van posttraumatische stressstoornis, angst of bijvoorbeeld complexe rouw, waarbij deze gericht kan worden op een herinnering of op een flashforward. Een recente, gecontroleerde studie bij mensen met nare herinneringen geeft aanleiding om te veronderstellen dat, qua effectiviteit, de interventie niet onderdoet voor EMDR-therapie, maar wel door participanten als veel prettiger wordt beoordeeld. Dit is vanwege het feit dat met de Flash voornamelijk krachtige, positieve herinneringen worden geactiveerd, en dus weinig negatief materiaal aan de orde komt. Dit maakt dat de Flash vooral geschikt lijkt voor patiënten met ernstige emotieregulatie-problemen, of personen waarbij andere therapieën nauwelijks effect hebben gesorteerd.

Na deze workshop:

  • Heeft u geleerd (door casuïstiek, videomateriaal en oefeningen) hoe u deze techniek toe kunt passen in uw praktijk. 
  • Heeft u kennis over mogelijke werkingsmechanismen van de Flash.

Workshop: Hoe exposure te optimaliseren (samen met Ad de Jongh)

Exposure is een evidence based behandelvorm voor PTSS. Door nieuwe inzichten van met name collega Craske is de visie op de rationale van exposure behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Dit heeft ook effect gehad op hoe we exposure uitvoeren. In deze workshop gaan we in op het optimaliseren van exposure behandelingen en laten we op praktische manieren zien hoe dat te doen.... en we hebben ook nog special guests die jullie aan den lijve laten ondervinden hoe het is om exposure te ervaren.

Na deze workshop:

  • Weet u hoe u exposurebehandeling kunt optimaliseren
  • Heeft u kennis van de toepassing van nieuwe technologie in exposurebehandeling.