Programma

Nieuws onder de najaarszon - Suriname

zondag, oktober 27, 2024
3:00 PM - 3:30 PM
 
 
3:30 PM - 4:30 PM
 

Verken hoe neuromodulatie psychiatrische symptomen beïnvloedt door de complexe hersencircuits te begrijpen die eraan ten grondslag liggen. Deze kennis helpt bij het beter begrijpen van symptomen van uw patiënt, of de werking van psychotherapie en medicatie.

4:30 PM - 5:30 PM
 
 
5:30 PM - 6:30 PM
 
 
maandag, oktober 28, 2024
8:30 AM - 9:30 AM
 

Er wordt stilgestaan bij waarom psychotherapie een onmisbaar onderdeel is van de psychiatrische praktijk en richt zich op werkzame factoren, zoals de therapeutische relatie, die ook van belang zijn voor biologische behandelingen zoals farmacotherapie. Het benadrukt het belang van het aanleren en onderhouden van psychotherapeutische vaardigheden in elke psychiatrische setting.

9:30 AM - 10:30 AM
 

Gezondheidsverschillen in de populatie hangen samen met hun etnische achtergrond. Zo heeft 1 op de 5 Turkse Amsterdammers symptomen van depressie, terwijl dat bij mensen met een Nederlandse achtergrond 1 op 20 is. 

Tijdens deze lezing wordt besproken welke factoren bijdragen aan gezondheidsverschillen, waaronder sociaal-economische positie, ervaren discriminatie en leefstijlfactoren zoals alcoholconsumptie. De lezing zal ingaan op de complexiteit van depressie en hoe deze niet alleen wordt beïnvloed door individuele kenmerken, maar ook sterk wordt beïnvloed door sociale context, inclusie in de samenleving en biologische factoren zoals het microbioom.

10:30 AM - 11:00 AM
 
 
11:00 AM - 1:30 PM
 
 
1:30 PM
 
 
dinsdag, oktober 29, 2024
8:30 AM - 9:30 AM
 
 
9:30 AM - 10:30 AM
 

Deze lezing belicht het zelfbeeld van de behandelaar en behandelt de concepten van tegenoverdracht en mentaliseren in verschillende behandelsettings. Beschouwd wordt hoe zelfbeeld, tegenoverdracht en mentaliseren met elkaar te maken zouden kunnen hebben in de directe patientenzorg. 

10:30 AM - 11:00 AM
 
 
11:00 AM - 1:30 PM
 
 
1:30 PM
 
 
woensdag, oktober 30, 2024
8:30 AM - 9:30 AM
 

In deze lezing wordt ingegaan op de herkenning en diagnostiek van stemmingsstoornissen bij jongeren en jongvolwassenen. Vervolgens worden de beschikbare vormen van interventies besproken en de noodzaak om tijdig te behandelen om recidivering of chroniciteit te voorkomen in deze belangrijke levensfase. Ook zal de blik op de toekomst in onderzoek worden gericht met mogelijke nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling.

9:30 AM - 10:30 AM
 

Leer wat het effect is van de verschillende neuromodulatie technieken, hoe de praktische toepassing werkt, en hoe u ze nu of in de toekomst kunt gebruiken voor de behandeling van uw patiënten.

10:30 AM - 11:00 AM
 
 
11:00 AM - 1:30 PM
 
 
1:30 PM
 
 
donderdag, oktober 31, 2024
8:30 AM - 11:00 AM
 
 
11:00 AM - 11:30 AM
 
 
11:30 AM - 12:30 PM
 
 
12:30 PM