Voorzitter & Sprekers

Prof. dr. Odile van den Heuvel 

Odile van den Heuvel is psychiater bij Amsterdam UMC en hoogleraar Neuropsychiatrie bij de Vrije Universiteit. Zij combineert het klinisch werk op de poli Neuropsychiatrie, met specifieke expertise in de ziekte van Parkinson en aanverwante stoornissen, met het wetenschappelijk onderzoek op het grensvlak van de psychiatrie, neurologie en neurowetenschappen. Zij leidt de onderzoeksgroep Neuropsychiatrie en het onderzoeksprogramma ‘Compulsivity, Impulsivity and Attention’ van het onderzoeksinstituut Amsterdam Neuroscience. Ook leidt zij internationale consortia op het gebied van beeldvormend hersenonderzoek bij de obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Sinds 15 jaar doet zij ook veel onderzoek naar de werking en effectiviteit van transcraniële magnetische stimulatie (TMS) bij OCD en andere psychiatrische aandoeningen, en nam initiatief tot de landelijke gerandomiseerde trial TETRO (TMS for Exposure Therapy Resistant OCD), welke in 2022 van start is gegaan.

Dr. Tonnie Staring

Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij is twee dagen per week werkzaam bij Altrecht GGZ, ABC voor jongeren met psychose. Ook heeft hij affiniteit met klinisch-wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Bv. op gebied van psychose, trauma, zelfbeeld, angst, Virtual Reality, en preventie. Hij schrijft geregeld, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Samen heeft hij zo’n 60 artikelen en boekhoofdstukken gepubliceerd waarvan enkele boeken samen met anderen. Hij is eigenaar van Scholing@Psy.Staring van waaruit hij lessen en supervisie verzorgt in zowel het binnen als buitenland (WHO, NIMH en NHS). Verder varieert hij in neventaken binnen zijn interessegebied.

Dr. Hein van Marle

Hein van Marle is als psychiater en neurowetenschapper verbonden aan GGZ inGeest en het Amsterdam UMC locatie VUmc. Hier ontwikkelt hij een onderzoekslijn die zich richt op de rol van slaap en slaap-gerelateerde geheugenprocessen in de behandeling van posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en borderline persoonlijkheidsstoornis. Klinisch werkt hij als psychiater op de polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen van GGZ inGeest. 

Dr. Anja Lok

Anja Lok is psychiater, psycholoog en onderzoeker bij het Transitiecentrum Affectieve Stoornissen (TAS) van de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC. Zij is gespecialiseerd in Stemmingsstoornissen bij jongeren en jongvolwassenen. Haar onderzoek richt zich op interventies zoals neuromodulatie, beïnvloeding van het microbioom en vormen van psychotherapie.