Prof. dr. Floortje Scheepers

Lezing 1 - vermijden van complexiteit

In deze lezing staan we stil bij de principes van complexiteit en waarom het zo moeilijk is hier in de praktijk mee om te gaan. Onderdeel van complexiteit is altijd het niet weten. Als professional wordt je vaak als expert geraadpleegd en zal er daardoor een neiging ontstaan de problemen van de ander lineair te benaderen. Echter, door complexiteit niet te vermijden maar aan te gaan en het lineaire denken los te laten ontstaan nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling.

Workshop

De workshops die hiermee samenhangen richten zich op het doen van een netwerkintake en het gezamenlijk begrijpen, experimenteren, leren en verbeteren in de praktijk.

Lezing 2 - Waardespanning

Gelijkheid en gelijkwaardigheid worden vaak met elkaar verward. Op welke momenten is er sprake van waardespanning in de relatie tussen professional en patient, professional en beleidsmaker, professional en systeem en hoe ga je met die waardespanningen om? Macht speelt regelmatig een rol als het gaat om waardespanningen. Het vermijden van dit onderwerp in de zorg leidt tot verdere polarisatie en stagnatie. Experience based co-creation kan een manier zijn om in dialoog tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Workshops

De workshops die hierbij aansluiten richten zich op dialoog vanuit het meervoudig perspectief om dilemma’s in de zorg te bespreken.