Erwin van Meekeren

Lezing 1 - Introductie

Zowel vanuit ervaringsdeskundigheid als vanuit professioneel-wetenschappelijk perspectief wordt een overzicht gegeven van wat vermijding inhoudt, hoe het zich aandient, wanneer het tot adequate coping gerekend kan worden en wanneer niet meer, en bij welke stoornissen het voor komt (transdiagnostische visie). Vermijding wordt belicht zowel vanuit het individuele, het interpersoonlijke, het maatschappelijke en het therapeutische perspectief.

Lezing 2 - Hoe om te gaan met vermijding en praktische tips
(vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de therapeut)

Na de theoretische uiteenzetting (lezing 1) wordt besproken wat dit betekent voor de behandelpraktijk: hoe kunnen we vermijding bij zowel patiënt, diens naasten en bij ons zelf als behandelaar herkennen en wat kunnen we daar aan doen; welke interventies ons ter beschikking staan.

Workshop

In de workshops worden o.b.v. de lezingen niet alleen de aanvullende vragen van de deelnemers beantwoord, maar vooral aan de slag gegaan met casuïstiek, mede ingebracht door de deelnemers, waarbij zoveel mogelijk wordt geoefend met simulatie/rollenspellen. Doelstelling is vermijding beter herkennen en beter kunnen hanteren zodat betere therapieresultaten bereikt worden.