Jan Baars

Lezing 1: De functie van vermijding van in gezinnen.

Besproken worden de diverse uitingen van die vermijdingsvormen in relaties - in het bijzonder gezinnen - en het effect daarvan op alle leden. Ook aan bod komt de rol van vermijding in destructieve patronen en welke thema's zo al worden vermeden in het familieleven. Aan de orde komen de manieren waarop het ongezegde gezegd kan gaan worden.

Lezing 2: De vermijding van hulpverleningssysteem en hulpverleners.

Centraal staat: vermijding om problemen en spanningen relationeel en contextueel te maken, en het vermijden om aan te sluiten bij het proces van patiënt en systeem. Op een rij wordt gezet welke thema's vaak vermeden worden in gesprek met families en naastbetrokkenen en de interventies om dit te doorbreken. En: wat is helpend bij de worsteling met de eigen (therapeut) vermijding.

Workshop

In de workshops worden al deze thema’s op verdiepende wijze besproken, aan de hand van (ingebrachte) casuïstiek.