Van 11 t/m 15 juni 2023 verwelkomen wij eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychiaters, systeemtherapeuten en verpleegkundig specialisten voor een veelzijdig programma in Hamburg. Vrije tijd in deze inspirerende stad combineert u met het opdoen van veelzijdige nieuwe kennis en gesprekken met experts en diverse collega’s.

 

Maak nu alvast kennis met de experts en de onderwerpen waarover zij u bijpraten:

Erwin van Meekeren

Ons vak is zo mooi en uitdagend vanwege de vele invalshoeken en het brede perspectief. Het belang van op de persoon gerichte interventies (psychotherapie, farmacotherapie, EMDR, ed) is onomstreden. Ik zal het belang van het brede contextuele perspectief belichten, dat in alle facetten van ons vak een - soms zelfs prominente - rol speelt. En in de workshops , waarin eigen casuïstiek ingebracht kan worden, gaat het over: hoe doe je dat dan in de praktijk, 'hands on’. Met speciale aandacht voor vaak vergeten thema’s zoals vriendschappen en werk.

Karin Wagenaar

In relaties dragen partners oude beelden en trauma's mee vanuit vorige generaties. Dit beïnvloedt hun huidige functioneren. Deze intergenerationele problematiek is vaker aanwezig dan we ons beseffen. Ook partners zelf hebben niet altijd in de gaten hoezeer oude patronen herhaald worden. In relatie of gezinstherapie maken we ruimte voor het ongezegde, het onbenoemde en voor het effect dat dit op het systeem heeft gehad.

In de individuele EFT behandeling -een nieuwe loot aan de EFT stam- is het werken met een individu altijd ook een relationele behandeling. In deze vorm van psychotherapie wordt een link gelegd naar de context, ook al zijn de betreffende personen niet aanwezig. Het zelf is namelijk een relationeel zelf en bestaat niet op zichzelf. In de behandeling worden encounters geënsceneerd met belangrijke anderen zodat er een emotionele corrigerende ervaring wordt opgedaan. De therapeut heeft hierin een belangrijke choreograferende rol. Na EFT sessies ontstaat meer innerlijke rust en vergroot het vermogen tot interactie met anderen.

Antoinet Oostindiër

In Hamburg ga ik met jullie graag de diepte in. Wij weten allemaal dat we zelf “het belangrijkste instrument “ zijn in de behandelingen. Hoe zorgen en onderhouden wij dit mooie instrument? En hoe is de RELATIE met ons zelf. Plenair zal ik jullie meenemen in wat er vanuit onderzoek bekend is over de zorgprofessional en onze coping stijlen en daarmee ook de risico’s die dit geeft. Want met deze (zelf)kennis zijn wij beter in staat tot zelfzorg .

In de workshops gaan we interactief en spelenderwijs in op de relatie die je als zorgprofessional hebt met jezelf en daarmee met anderen.

Jan Baars

In systeemtherapie gaat het om de context van de spanningen en zorgen en de kwaliteit van de persoonlijke relaties. Ik wil ingaan op de belangrijke concepten en perspectieven die in de systeemtherapie gangbaar zijn. Ik wil die concepten en perspectieven vooral benaderen vanuit hun bruikbaarheid in de gesprekskamer. Hoe helpt het ons in onze gespreksvoering.

In de andere presentatie wil ik stilstaan bij vaders in de gesprekskamer. Wat betekent het voor vaders nu het overgrote deel van de hulpverleners vrouwen is. Hoe zijn de ideeën over vaderschap de laatste decennia ontwikkelt en hoe wordt dit zichtbaar en merkbaar in de gesprekskamer.