Jaarsymposium Cardiologie
23 maart 2023
14:00 - 20:00 uur
Omgeving Utrecht

Prof. dr. Rudolf de Boer nodigt u uit!

Wij nodigen u van harte uit om op 23 maart 2023 het Jaarsymposium Cardiologie 2023 bij te wonen.

We hebben een afwisselend programma in petto dat de nieuwste inzichten in diagnostiek en behandeling voor de cardiologische praktijk behandelt. De publicaties van de European Society of Cardiologie (ESC) zijn hiervoor het uitgangspunt.

Maar liefst zes experts zullen u meenemen door deze omvangrijke documenten en ze vertalen in praktische adviezen. Afgelopen jaar verschenen verschillende nieuwe Europese richtlijnen en ook eerdere verschenen richtlijnen werden herzien of aangevuld. De volgende aspecten worden tijdens het symposium toegelicht:

  • Prof. Dr. Nicolas van Mieghem (Erasmus MC, Rotterdam) zal een update geven over de invasieve cardiologie. De nieuwste inzichten op het gebied van coronairlijden en coronaire interventies, maar ook op het gebied van structurele hartziektes: TAVI en percutane mitralis- en tricuspidalisklep interventies.
  • Dr. Cor Allaart (Amsterdam UMC) zal de nieuwste ESC richtlijnen op het gebied VT en plotse dood bespreken. Risicostratificatie blijft een uitdaging, en het gebruik van ICD’s wordt per indicatiegebied steeds verder aangescherpt.
  • Prof. Dr. Michiel Rienstra (UMC Groningen) zal een update op het gebied van atriumfibrilleren, van diagnostiek met wearables, tot antistolling en interventie mogelijkheden.
  • Dr. Teresa López-Fernández (La paz University Hospital, Madrid, Spanje) zal het hebben over de ESC-richtlijnen voor cardio-oncologie van 2022.
  • Ten slotte praat dr. Linda van Laake (UMC Utrecht) ons bij SGLT2 remmers, die binnen enkele jaren de panacee zijn geworden voor het gehele cardiorenale-metabole spectrum. Ook in 2022 zijn er enkele zeer grote en bepalende studies gepresenteerd die het indicatiegebied verder hebben uitgebreid.

Uiteraard zal de bijeenkomst - naast het verwerven van relevante kennis voor uw dagelijkse praktijk – ook gelegenheid bieden voor collegiaal weerzien. Wij kijken uit naar uw komst!

Voorzitter

Prof. dr. Rudolf de Boer
Cardioloog

UMCG

Sprekers

Prof. dr. Michiel Rienstra
UMC Groningen

Dr. Teresa López-Fernández
Cardiology department, Cardio-oncology unit, La paz University Hospital, IdiPAZ research Institute

Prof. dr. Nicolas van Mieghem
Cardioloog
Erasmus MC

Dr. Linda van Laake
Cardioloog
UMC Utrecht

Dr. Cor Allaart
Cardioloog
Amsterdam UMC

Donderdag 23 maart 2023

Onderwerpen

13:30 - 14:00 uur

Ontvangst en registratie

14:00 - 14:10 uur

Introductie door de voorzitter
Prof. dr. Rudolf de Boer

14:10 - 14:50 uur

2022 ESC Guidelines on cardio-oncology
Dr. Teresa López-Fernández

14:50 - 15:30 uur

Update invasieve cardiologie
Prof. dr. Nicolas van Mieghem

15:30 - 16:00 uur

Pauze

16:00 - 16:40 uur

ESC richtlijnen: pre-operatieve screening niet-cardiale chirurgie
 

16:40 - 17:20 uur

ESC richtlijnen: VT en plotse dood
Dr. Cor Allaart

17:20 - 18:25 uur

Dinerbuffet

18:25 - 19:05 uur

Update atriumfibrilleren
Prof. dr. Michiel Rienstra

19:05 - 19:45 uur

SGLT2 remmers: van preventie via van nierziekte naar hartfalen
dr. Linda van Laake

19:45 - 20:00 uur

Slotbeschouwing
Prof. dr. Rudolf de Boer

20:00 uur

Afsluiting

Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor cardiologen, internisten, ziekenhuis­apothekers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.

 

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De locatie zal z.s.m. bekend gemaakt worden

 

Kosten voor deelname aan het Jaarsymposium Cardiologie zijn €75,-

Mede mogelijk gemaakt door: