Jaarsymposium Cardiologie
17 maart 2022
14:00 - 20:00 uur
Utrecht

De European Society of Cardiologie Guidelines (ESC) publiceert jaarlijks talrijke artikelen en richtlijnen. Tijdens het Jaarsymposium Cardiologie wordt u over deze jaarlijkse ontwikkelingen op Europees niveau geïnformeerd. U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de praktische aspecten van deze nieuwste inzichten in diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten op 17 maart 2022.

Wij heten u graag welkom in een ruim opgezette zaal in Utrecht. Onder leiding van Prof. dr. J.W. Jukema is er onder meer aandacht voor de nieuwe richtlijnen voor het behandelen van volwassenen met aangeboren hartafwijkingen.

Voorzitter

Prof. dr. J.W. Jukema
Cardioloog

Universiteit Leiden

Sprekers

Dr.  M.E.W. Hemels
Cardioloog-elektrofysioloog

Rijnstate

Prof. dr. L. Tokgozoglu
Cardioloog

Past-President, European Atherosclerosis Society

Prof. dr. K. Vernooy
 Cardioloog en hoofd afdeling Cardiologie

Maastricht Hart+Vaat Centrum/MUMC+

Prof. dr. P. van der Meer
Cardioloog

UMCG

Dr. N. Ajmone
Cardioloog

Het Hart Long Centrum Leiden

Donderdag 17 maart 2022

 

13:30 - 14:00 uur

Ontvangst en registratie

14:00 - 14:05 uur

Introductie door de voorzitter
Prof. dr. J.W. Jukema

14:05 - 14:40 uur

Guidelines on cardiac pacing and resynchronization therapy
Prof. dr. K. Vernooy

14:40 - 15:15 uur

Update on Atrial fibrillation: diagnosis and management
Dr. M.E.W. Hemels

15:15 - 15:50 uur

Guidelines for the management of valvular heart disease
Dr. N. Ajmone

15:50 - 16:20 uur

Pauze

16:20 - 16:55 uur

Update on Self-care of heart failure patients: practical management recommendations

16:55 - 17:30 uur

Competitive sports and athletes with valvular heart disease

17:30 - 18:30 uur

Dinerbuffet

18:30 - 19:05 uur

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure
Prof. dr. P. van der Meer

19:05 - 19:45 uur

Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
Prof. dr. L. Tokgozoglu

19:45 - 20:00 uur

Slotbeschouwing
Prof. dr. J.W. Jukema

20:00 uur

Afsluiting

Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor cardiologen, internisten, ziekenhuis­apothekers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines.

 

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
  • de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Locatie

Het Jaarsymposium Cardiologie zal plaatsvinden in het centrum van Nederland: Utrecht.

De exacte locatie in Utrecht zal nader bepaald worden.

Kosten voor deelname aan het Jaarsymposium Cardiologie zijn €75,-