Raad van Advies

Continuüm Cardiologie is een initiatief van Benecke en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door  Bayer en Amgen. Zeer belangrijk is de rol van de Raad van Advies. Alle leden van deze raad hebben sterke affiniteit met de klinische cardiologie in het algemeen en onderwijs in het bijzonder. In samenwerking met en onder toezicht van deze wetenschappelijke Raad van Advies worden nieuwe nascholingsinitiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. De raadsleden bepalen de samenstelling van het scholingsportfolio en zien toe op de inhoudelijke onafhankelijkheid.

Dr. Robert  Riezebos

Cardioloog en Hoofd van het OLVG Hartcentrum

OLVG, Amsterdam

Prof. dr. Dirk-Jan Duncker

Cardioloog

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. Fabrice Martens

Chairman WCN en Cardioloog

Deventer Ziekenhuis, Devente

Dr. Fatma Akdim

Cardioloog

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein​