Continuüm Cardiologie:
Voor alle cardiologen in Nederland

Nascholingsagenda

GECANCELD Jaarsymposium Cardiologie
11 april 2024
10:00 - 17:00 uur
De Eenhoorn, Amersfoort

Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse cardiologen een conditio sine qua non. ‘Continuüm’ staat in het algemeen voor een samenhangend scholingsaanbod dat de komende jaren zal worden voortgezet en uitgebreid. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen ‘hoge kwaliteit’, ‘relevant’ en ‘geaccrediteerd’ van toepassing.

Raad van Advies

De Raad van Advies van het Continuüm Cardiologie bepaalt de inhoud van het programma en ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het scholingsaanbod.