‘Psychotherapie en onderzoeksjournalistiek, wat kan het elkaar brengen?’

Sanne Terlingen, journalist Argos

Christel Kraaij, klinisch psycholoog Transit, CvP

 

Wat als je als psychotherapeut tegen de grenzen van het vak aanloopt? Cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis, die aangeven slachtoffer te zijn van georganiseerd misbruik met rituele kenmerken roepen veel op. Zeker als dit misbruik nog plaatsvindt gedurende de behandeling. We doen niet aan waarheidsvinding, maar de client is kwestie heeft een controversiële diagnose en vertelt over een traumavoorgeschiedenis, die te gruwelijk is om in mee te gaan en waar tot nu elk bewijs ontbreekt. Bruggen slaan met andere hulpverleners helpt het dragen, inventief blijven, voortbordurend op bestaande protocollen en het werken in en met de relatie. Maar tot op heden blijven de tegenstellingen, het tekort aan behandelaanbod en de onmacht als het gaat om doorgaand misbruik.

De brug die is geslagen, is met de onderzoeksjournaliste Sanne Terlingen, werkzaam bij Argos. Zij wordt niet beperkt door het therapeutische kader en hoeft ook niet te voldoen aan de eisen wat betreft een aangifte of de meningen van rechtspsychologen. Ze kan op zoek naar de waarheid, werkend met de mensen met hun dissociatieve stoornis en de beperkingen die dat met zich meebrengt, als het gaat over het vertellen van een consistent verhaal en de geheugenproblemen die zich voordoen.

En ook die brug is niet gemakkelijk, want we werken vanuit een verschillend kader en dat lost zich niet ineens op, als wij in gesprek gaan. Maar we hebben een weg gevonden en die lijkt ook vruchtbaar te zijn.

We nemen je graag mee in de zoektocht, dilemma’s, frustraties en lichtpuntjes die onze samenwerking met zich meebrengt.