Het drama van kritiek

Een transdiagnostische module voor de gerichte aanpak van vernietigende interne zelfkritiek, gebaseerd op psychodrama.

Patiënten uit verschillende diagnostische groepen lijden vaak aan vernietigende interne zelfkritiek die moeilijk behandelbaar is. Om dit probleem gefocust aan te pakken is er een psychodrama module ontwikkeld, gericht op het verzachten van de kritiek en het activeren van helpende interne rollen. De module is onderzocht op effectiviteit bij patiënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Zowel aan de hand van schriftelijke evaluatieverslagen van de deelnemers, als via gestandaardiseerde vragenlijsten.

Patiënten blijken zich achteraf minder te identificeren met de interne zelfkritiek en zijn beter in staat helpende interne rollen in te zetten in hun dagelijks leven.

 

Tijdens deze workshop wordt verdere toelichting gegeven over de inhoud van deze module en de opzet en resultaten van het onderzoek. In het tweede deel is er ruimte voor een ervaringsgerichte oefening.