Samenwerken met naasten (familie, woonbegeleiders) bij mensen met complex trauma  

Door Raphael Tupamahu (transit), Doortje Cuypers (psychotherapeut io van altrecht), een woonbegeleider van Lister.

Bij de begeleiding/behandeling van vroegkinderlijk trauma zijn er veel voorkomende valkuilen. Behandelaren en naasten kunnen ingezogen raken, in het contact kan dader-slachtofferdynamiek optreden en secundaire traumatisering.  In deze workshop willen we vanuit systeemperspectief in gaan op verbinding aangaan en houden.   

Hierbij komen aan bod:

  1. Welke systeemgerichte interventies kan je gebruiken in gesprek (oa soort vragen die je kan stellen, meervoudige partijdigheid)
  2. Welke dynamiek , parallelprocessen kunnen optreden in het contact (vanuit traumaperspectief, dramadriehoek) 
  3. Welke vormen van systeemtherapie kunnen helpend zijn (met behulp van tonen video)
  4. Dilemma’s/ervaringen van woonbegeleiders bij langdurige ondersteuning in contact met patient en samenwerking met ggz-instellingen  
  5. Samenwerken met ketenpartners  
  6. Inzichtelijk maken van dynamiek en parallelprocessen  met een systeemopstelling met de deelnemers van de workshop