Sprekerscast

Dr. Suzy Matthijssen
tevens voorzitter

Klinisch psycholoog-psychotherapeut en senior onderzoeker.

Zij promoveerde op het onderwerp “Enhancing Trauma Treatment” en doet onderzoek naar interventies en mechanismen om traumabehandelingen te verbeteren. Ze is verbonden aan de Universiteit Utrecht en werkt heden ook bij het Altrecht Academisch Angstcentrum, waar ze hoofd is van een intensief ambulant traumabehandelingsprogramma, hoofd van de onderzoekslijn Angst, Dwang en Trauma. 

In Berlijn zal dr. Suzy Matthijssen naast het het leiden van het programma als voorzitter u tevens als spreker bijpraten over angststoornissen en PTSS. Hierbij gaat zij in op de comorbiditeit, maar ook de differentiatie.

Prof. dr. Ad de Jongh

GZ-psycholoog en bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde angststoornissen en heeft de behandelmethode EMDR in Nederland geïntroduceerd.

In Berlijn bespreekt prof. dr. de Jongh alles met u over trauma en persoonlijkheid; over de comorbiditeit, de behandeling en waar u nu exact op kunt insteken bij de behandelingen.

 

Dr. Marco Boks

Psychiater en onderzoeker, UMC Utrecht, afdeling psychiatrie.

Marco Boks is psychiater en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht op de afdeling psychiatrie en leidt het zorgprogramma stress en trauma. Hij wil weten hoe het kan dat psychotrauma een levenslange invloed heeft op de psychische en lichamelijke gezondheid. Het programma stress en trauma is gericht op patiënten met psychotische problematiek en een voorgeschiedenis van trauma.

Dr. Marco Boks zal zich in Berlijn richten op PTSS en psychose en PTSS en lichamelijke symptomen en klachten door diagnoses heen.

Prof. dr. Rafaële Huntjens

Rafaële Huntjens is hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. De nadruk in haar onderzoek ligt op trauma-gerelateerde en dissociatieve stoornissen en haar groep doet zowel experimenteel labonderzoek als toegepast therapie-effect onderzoek.

Zij was betrokken bij de totstandkoming van de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen en de zorgstandaard Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen. Tevens is zij Editor-in-Chief van de Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry en senior lid van de Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie.

 

In Berlijn zal prof. dr. Rafaële Huntjens zich richten op PTSS en dissociatieve klachten en de dissociatieve identiteitsstoornis.