Sprekerscast

Dr. Suzy Matthijssen
Tevens voorzitter

Klinisch psycholoog-psychotherapeut en senior onderzoeker.

Zij promoveerde op het onderwerp “Enhancing Trauma Treatment” en doet onderzoek naar interventies en mechanismen om traumabehandelingen te verbeteren. Ze is verbonden aan de Universiteit Utrecht en werkt heden ook bij het Altrecht Academisch Angstcentrum, waar ze hoofd is van een intensief ambulant traumabehandelingsprogramma, hoofd van de onderzoekslijn Angst, Dwang en Trauma. Kortom, een expert op het gebied van PTSS.

Prof. Dr. Rafaele Huntjens

Hoogleraar (adj) Experimentele Klinische Psychologie, met name met betrekking tot traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen

Rijksuniversiteit Groningen