Continuüm

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is binnen de Nederlandse dermatologie een conditio sine qua non. Sinds september 2008 geeft Continuüm Dermatologie hieraan invulling met een continu en consistent scholingsaanbod dat de komende jaren zal worden voortgezet en uitgebreid.

Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de termen ‘hoge kwaliteit’, ‘relevant’ en ‘geaccrediteerd’ van toepassing. Daarbij staan de competenties centraal die iedere medisch specialist dient te beheersen. Dat wordt tastbaar tijdens grootschalige bijeenkomsten, workshops en intervisiebijeenkomsten. In samenhang mét en in aanvulling óp deze activiteiten wordt internet als medium voor online scholing ingezet. Postacademische bij- en nascholing waarin naast direct patiëntgerelateerde thema’s ook algemene professionele kennis en managementvaardigheden aan de orde komen.