Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is binnen de Nederlandse dermatologie een conditio sine qua non. Sinds september 2008 geeft Continuüm Dermatologie hieraan invulling met een continu en consistent scholingsaanbod dat de komende jaren zal worden voortgezet en uitgebreid.

Raad van Advies

De Raad van Advies van het Continuüm Dermatologie bepaalt de inhoud van het programma en ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het scholingsaanbod.

Nascholingsagenda

Toxiciteit bij Longkankerbehandelig

20 juni 2024 - 4 juli 2024 - 3 september 2024
19:00 - 21:30 uur