Sponsor

Novartis is sinds 2015 de sponsor van het Continuüm Dermatologie.

Novartis zet zich in om innovatieve en baanbrekende behandelingen binnen de dermatologie te ontwikkelen. Met deze nieuwe behandelingen willen we de behandelparadigma’s en de zorg voor patiënten met ernstige huidziekten verder verbeteren.
De Novartis dermatologie portfolio omvat momenteel een behandeling voor chronische spontane urticaria en matige tot ernstige psoriasis. Daarnaast heeft Novartis meer dan 10 potentiele geneesmiddelen in de vroege fase van ontwikkeling voor andere ernstige huidaandoeningen.
Voor meer informatie over het commitment van Novartis bij de behandeling en zorg voor ernstige dermatologische aandoeningen kunt u terecht bij: www.skintolivein.com

Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is binnen de Nederlandse dermatologie een conditio sine qua non. Sinds september 2008 geeft Continuüm Dermatologie hieraan invulling met een continu en consistent scholingsaanbod dat de komende jaren zal worden voortgezet en uitgebreid.

Partners

Raad van Advies

De Raad van Advies van het Continuüm Dermatologie bepaalt de inhoud van het programma en ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het scholingsaanbod.