Lees hier meer over de inhoud van de lezingen

Drs. Rogier Baak

De resultaten van de STRONG studie

Drs. Rogier Baak is Radiotherapeut-oncoloog in opleiding in het Erasmus MC in Rotterdam, wat hij combineert met onderzoek naar de toepassing van stereotactische radiotherapie (SBRT) in de behandeling van lever- en galwegtumoren. Hij vertelt over de STRONG-studie, waar in fase 1-verband SBRT als behandeling van irresectabel perihilair cholangiocarcinoom is onderzocht. De patiënten waren reeds behandeld met chemotherapie (cisplatin en gemcitabine) en kregen in de studie vervolgens een serie van 15 bestralingsbehandelingen. Tijdens het symposium vertelt hij over de uitkomsten van de studie en de potentie van de behandeling.

Dr. Bernadette van den Hoogen

De toekomstige toepassing van virussen bij de behandeling van pancreascarcinoom

Ondanks de vooruitgang bij de behandeling van verschillende soorten kanker blijft de ontwikkeling van effectieve behandelingsopties voor agressieve kankersoorten zoals alvleesklierkanker achter. De toepassing van oncolytische virussen bij kankerpatiënten is een veelbelovende behandelingsstrategie met bemoedigende resultaten voor een verscheidenheid aan tumoren. Dr. Bernadette van den Hoogen is principal investigator ‘Oncolytische viro-immunotherapie’ bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Zij onderzoekt het gebruik van het Newcastle Disease-virus in viro-immunotherapie voor de behandeling van patiënten met pancreastumoren. In maart belicht zij de werkingsmechanismen en veiligheidsaspecten van oncolytische virotherapie voor de behandeling van patiënten met pancreas- of andere solide kankers.

Dr. Judith de Vos-Geelen

Pancreas- cholangiocarcinomen

Het verbeteren van de overlevingsduur van patiënten met een pancreascarcinoom is een frequent gekozen doel bij onderzoek naar therapeutische ontwikkelingen. Dr. Judith de Vos-Geelen richt zich op verscheidene aspecten om de kwaliteit van patiënten met een pancreascarcinoom te optimaliseren. Zij is medisch oncoloog in het Maastricht UMC+, waar haar werkzaamheden gastro-intestinale en neuro-endocriene tumoren en ook fase-1-onderzoeken omvat. Zij is secretaris van de DHCG, is lid van de wetenschappelijke commissie van de DPCG en lid van de landelijke richtlijn commissie van het hepatocellulair carcinoom en het pancreascarcinoom. Hoe de kwaliteit van patiënten met een pancreascarcinoom geoptimaliseerd kan worden bespreekt zij op het symposium. Ook de resultaten van de PROMISE-P studie, de landelijke Deltaplan alvleesklierkankerkeuzehulp en de BLOCKPAN-studie passeren de revue.

Dr. Bianca Mostert

Trials (en literatuur) bij  oesofaguscarcinoom en gastro-oesofageale junctie 

Dr. Bianca Mostert is internist-oncoloog en werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam. Zij werkt met patiënten met tumoren van tractus digestivus, de slokdarm en maag in het bijzonder. Daarnaast doet zij klinisch en translationeel onderzoek naar nieuwe behandelingen van slokdarm- en maagkanker en de inzet van liquid biopsies voor betere patiëntselectie en monitoring. Na haar bijdrage weet u wat de plaats is van immuuntherapie in de curatieve behandeling van het slokdarmcarcinoom, en hoe dit in de toekomst gecombineerd zou kunnen worden met actieve surveillance. Ook deelt zij de resultaten van de TNT-studie, waarin gecombineerde locoregionale en systemische behandeling wordt geven voor het slokdarmcarcinoom met oligometastasen.

Drs. Freek van ’t Land

Dendritische celtherapie in combinatie met een CD40 agonist bij het gemetastaseerd pancreascarcinoom (REACtiVe-2 studie)

Drs. Freek van ’t Land is arts-onderzoeker Heelkunde aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij vertelt over de REACtiVe-2 studie. Dit is een nieuwe studie waarin patiënten met uitgezaaid alvleesklierkanker zijn geïncludeerd. Ze zijn eerst behandeld met chemotherapie, genaamd FOLFIRINOX. In de studie worden zij behandeld met hun eigen dendritische cellen. Deze cellen zijn in staat het immuunsysteem te activeren, en een anti-tumor T-cel reactie te induceren. De combinatie met een CD40-agonist is interessant, omdat het de werking van de dendritische celtherapie op verschillende manieren kan versterken. Tijdens het symposium vertelt ‘t Land over de achterliggende mechanismen van deze potentieel nieuwe combinatietherapie voor het (gemetastaseerd) pancreascarcinoom.