Goed nieuws, we mogen weer samenkomen! Zo ook voor het Jaarsymposium Neurologie op donderdag 3 maart 2022. Wees welkom in Utrecht voor nieuw inzicht in diagnostiek, behandeling van neurologische ziektebeelden en andere relevante aspecten voor uw hedendaagse neurologische praktijk. De vorige keer kon u lezen over de bijdrage van de eerste sprekers. 

 

Vandaag leest u meer over twee andere sprekers:

Dr. Dennis Nieuwkamp

Update MS: starten/stoppen immuunmodificerende therapie, overzicht nieuwe middelen, stamceltherapie

Dr. Dennis Nieuwkamp is neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Eerder was hij werkzaam in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De reden dat hij naar de reguliere zorg terugkeerde heeft alles te maken met het feit dat hij zich vooral wilde toeleggen op Multipele Sclerose (MS). Al enige jaren participeert hij als neuroloog in het multidisciplinaire MS-behandelteam, samen met andere MS-neurologen, MS-verpleegkundigen, revalidatieartsen, psychologen, fysiotherapeuten, een oogarts en een uroloog. De ontwikkelingen op MS-gebied zijn enorm. De heer Nieuwkamp neemt u mee in de ontwikkelingen van het jaar 2021; in vogelvlucht laat hij de belangrijkste nieuwe inzichten de revue passeren.

Prof. dr. R.M. van den Berg-Vos

Update herseninfarcten: secundaire preventie (CYP2C19-bepaling, duale plaatjesremming, statines, holter)
Prof. dr. R.M. van den Berg-Vos is neuroloog, werkzaam bij het OLVG en bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Zij combineert haar werk op de afdeling Neurologie en de polikliniek Neurologie met het opleiden van neurologen, het doen van wetenschappelijk onderzoek naar herseninfarcten en het zitting nemen in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Tijdens het symposium in maart schetst zij de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de secundaire preventie na een TIA of herseninfarct. met daarbij aandacht voor het medicamenteuze beleid (anti-trombotica en eventueel verminderd CYP2C19-metabolisme, antihypertensiva en cholesterolverlagers), maar ook voor diagnostiek en behandeling bij een cardiale emboliebron.

 

Houd de berichtgeving in de gaten, want u heeft nog informatie over twee bijdragen aan dit jaarsymposium tegoed!