Aan Boord Herfsteditie

Dinsdag 22 november 2022
19:30 - 21:15 uur
Online

Aan Boord wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor:

Tijdens ons nascholingsprogramma Aan Boord! voorzien experts u van de nieuwste relevante kennis op reumatologisch vlak en inspiratie voor de praktijk van morgen. Wij verwelkomen u graag op dinsdag 22 november 2022 op ons online platform. 

We hebben weer een gevarieerd programma onder de dynamische leiding van prof. dr. Willem Lems & drs. Marjolein Kleibeuker.

Tijdens de Aan Boord Herfsteditie zijn de volgende experts voor u aanwezig:

 • Prof. dr. Annelies Boonen
  Zorgoptimalisatie via de Patient journey
 • Dr. Petra Hissink Muller
  Juveniele idiopathische artritis, behandeling en transitie 
 • Menno de Bree
  Het probleem van passie
 

Dinsdag 22 november

19:30 - 19:35

Opening
Prof. dr. Willem Lems & drs. Marjolein Kleibeuker

19:35 - 20:05

Zorgoptimalisatie via de Patient journey
Prof. dr. Annelies Boonen

20:05 - 20:35

Juveniele idiopathische artritis, behandeling en transitie 
Dr. Petra Hissink Muller

20:35 - 21:05

Het probleem van passie
Menno de Bree

21:05 - 21:15

Evaluatie en afsluiting
Prof. dr. Willem Lems & drs. Marjolein Kleibeuker

Voorzitter

Prof. dr. Willem Lems

Reumatoloog

VUmc, Amsterdam

Drs. Marjolein Kleibeuker

Reumatoloog

Ziekenhuis Rivierenland

Sprekers

Prof. dr. Annelies Boonen

Reumatoloog, Hoofd afdeling Reumatologie

Maastricht UMC+

Dr. Petra Hissink-Muller

Kinderarts-reumatoloog/immunoloog

LUMC, Leiden

Menno de Bree

Filosoof

UMCG, Groningen

Voor wie?

Deze nascholing is bedoeld voor Reumatologen, Verpleegkundig specialisten, Physician Assistants en degene die daarvoor in opleiding zijn.

 

Accreditatie

Voor deze nascholing zijn 2 accreditatiepunten aangevraagd bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) 
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De Aan Boord Herfsteditie vindt online plaats.

Deelname aan deze Aan Boord editie is kosteloos. 

Aan Boord wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor:

Lees hier wat u kunt verwachten van de lezingen van onze experts:

Prof. dr. Annelies Boonen

Zorgoptimalisatie via de Patient journey 

Prof. dr. Annelies Boonen is hoogleraar reumatologie en hoofd van de afdeling Reumatologie van het MUMC+. Zij heeft interesse in de socio-economische consequenties van ziekte en zorg en de rol van socio-economische achtergrond van patiëntkenmerken op gezondheidsuitkomsten. Deze interesse, de thematische organisatie van zorg binnen het MUMC+ en de implementatie van bevindingen uit eigen onderzoek in de poli’s maken dat zij voldoende ervaring heeft om onderwerpen te koppelen aan het brede onderwerp: patient journey. De patient journey verwijst naar de ervaring van een patiënt tijdens een episode van de zorg, beginnend bij de klacht en eindigend met het organiseren van nazorg na beëindiging van het formele zorgtraject. De aandacht voor de ervaring van de patiënt vloeit voort uit de aandacht voor ‘waarde gebaseerde zorg’. Onderzoek naar de patient journey neemt toe en is ook zeer variërend van aard. Opvallend is dat slechts een minderheid van de wetenschappelijke publicaties over de patient journey, ook de effecten evalueert op tevredenheid van de patiënt, gezondheidsuitkomsten of efficiëntie van zorg.

Aan de hand van voorbeelden – met aandacht voor arbeidsparticipatie in de zorg – bespreekt Boonen tijdens Aan Boord de verhouding tussen zorg-verbetering en de patient journey.

Dr. Petra Hissink Muller

Juveniele idiopathische artritis, behandeling en transitie 

Dr. Petra Hissink Muller is kinderreumatoloog in het LUMC in Leiden. Gedurende haar fellowship (2009-2012) is ze gestart met het BeSt for Kids-onderzoek in samenwerking met de kinderreumatologen in Amsterdam en Rotterdam en onder leiding van dr. Renée Allaart en prof. dr. Rebecca ten Cate. In deze gerandomiseerde multicenter studie zijn diverse behandelstrategieën bij niet-systemische JIA onderzocht. In 2019 is zij op dit onderwerp gepromoveerd en haar onderzoeksfocus ligt nog altijd bij de behandeling van niet-systemische JIA en treatment to target. Tijdens Aan Boord passeren verschillende typen JIA de revue en bespreekt zij de huidige behandelstrategieën. Met aandacht voor onder meer treat to target-aspecten, de nieuwe behandeloptie tofacitinib en het proces van transitie.

Menno de Bree

Het probleem van passie

Menno de Bree is filosoof en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Sinds 2003 doceert hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor zijn onderwijs daar ontving hij meerdere studentenprijzen. Verder verzorgt De Bree denktrainingen voor professionals en is hij actief als publieksfilosoof. Elke zaterdag verschijnt er een column van zijn hand in het Financieele Dagblad. De eerste bundeling verscheen eind 2018 onder de titel 'Het eeuwig tekort. Over werk, liefde, geluk en ander ongemak.' In het najaar van 2022 verschijnt een tweede selectie onder de titel ‘Een enorme naakte vrouw’. In september geeft hij een out-of-the-box lezing over passie. Op zonnige wijze bespreekt hij het intrinsiek gemotiveerd zijn van dokters en dat er veel opzij moet worden gezet om arts te worden en het te blijven. Dat is natuurlijk mooi, maar de vraag is of de maatschappij en de professionele beroepsgroep daar wel het meest wel bij varen. Al te veel persoonlijke identificatie met je professionele rol leidt maar al te gemakkelijk tot een te grote uitbuitingsbereidheid, met alle gevolgen van dien. De Bree bespreekt deze kwestie en zal pleiten voor oefeningen in ironie en absurditeit om ongeschonden uit de strijd te komen.