Introductie

Continuüm Reumatologie zal de komende jaren alle reumatologen in Nederland een samenhangend scholingspakket aanbieden. In de inhoud van de scholing komt de volle breedte van het vak tot uiting.

Raad van advies

De Raad van Advies van het Continuüm Reumatologie bepaalt de inhoud van het programma en ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van het scholingsaanbod.

Partners

Continuüm Reumatologie is een initiatief van Pfizer bv en Benecke.

Nascholingsagenda