Jaarsymposium Stress & Veerkracht

Dinsdag 20 september 2022
15:30 - 20:00 uur

Volledig online

Elk mens krijgt met stress te maken. Teveel en ernstige stress kan psychische klachten geven, of het nu gaat om depressie, angst, psychoses of verslaving. Stress en veerkracht snijden dwars door alle psychiatrische diagnoses heen, Daarom is het belangrijk om stress en veerkracht integraal onderdeel te laten zijn van de psychiatrie en handvatten geven om er iets mee te doen. Daarom starten wij het Jaarsymposium Stress en Veerkracht op dinsdag 20 september, waarin we de volle breedte bestrijken: vroege interventies bij vluchtelingen, hoe stress te meten in het dagelijks leven, de beste aanpak van jeugdtrauma, en hoe we PTSS kunnen voorkomen.


Kortom een gevarieerd programma waar vragen worden beantwoord onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Christiaan Vinkers.

 

 

 

Als u zich nu inschrijft ontvangt u het boek van prof. dr. Christiaan Vinkers gratis. Dit boek over stress en veerkracht wordt in september 2022 gepubliceerd, 

Dinsdag 20 september 2022

 

15.15 - 15.30

Ontvangst in het virtueel platform
 

15.30 - 15:40

Opening
Prof. dr. Christiaan Vinkers

15.40 - 16.10

Stress en Veerkracht: een uitdagende puzzel 
Prof. dr. Christiaan Vinkers

16.10 - 16.15

Pauze

16:15 - 16.45

De (neuro)biologie van veerkracht
Prof. dr. Erno Hermans

16.45 - 16.50

Pauze

16.50 - 17.20

Jeugdtrauma als transdiagnostisch aanknopingspunt
Dr. Josine Verhoeven

17.20 - 18.05

Pauze

18.05 - 18.35

Veerkracht en PTSS
Dr. Mirjam van Zuiden

18.35 - 18.40

Pauze

18.40 - 19.10

Vroege interventies om veerkracht te verbeteren
Prof. dr. Marit Sijbrandij

19.10 - 19.15

Pauze

19.15 - 19.45

Veerkracht onder jongeren
Prof. dr. Arne Popma

19.45 - 20.00

Afsluiting
Prof. dr. Christiaan Vinkers

Voorzitter

Prof. dr. Christiaan Vinkers

Psychiatrist and associate professor
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sprekers

Dr. Josine Verhoeven

Psychologist (GZ-Psycholoog)
GGZ inGeest Amsterdam

Dr. Mirjam van Zuiden 

Assistant Professor
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Prof. dr. Marit Sijbrandij

Full professor Clinical Psychology
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Arne Popma

Full professor, Pediatrics
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Prof. dr. Erno Hermans 

Full professor
Donders Institute for Brain

 Maak vandaag kennis met dr. Josine Verhoeven: 

Josine Verhoeven heeft een achtergrond in zowel de biologische als de klinische psychologie. Ze is geïnteresseerd in biologische ontregelingen bij depressie en angststoornissen en behandelstrategieën om deze ontregelingen weer te normaliseren. Josine Verhoeven werkt momenteel als GZ-psycholoog en postdoc onderzoeker bij de academische zorglijn depressie van GGZ inGeest in Amterdam.

Verhoeven staat stil bij ‘Jeugdtrama’

 

Jeugdtrauma geeft gedurende het hele leven meer risico op diverse stressklachten, terug te zien in zowel biologische ontregelingen als een verhoogde psychologische kwetsbaarheid. Onderzoek laat zien dat mensen met jeugdtrauma in het verleden ook een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van psychische klachten. Deze presentatie vat de huidige evidentie over de gevolgen van jeugdtrauma voor stress en veerkracht samen, onder andere aan de hand van resultaten van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA).

 Maak vandaag kennis met prof. dr. Erno Hermans: 

 Erno Hermans promoveerde in 2006 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de neurohormonale regulering van sociaal-emotioneel gedrag. Na postdoctorale fellowships aan het Donders Instituut in Nijmegen en New York University kreeg hij in 2012 een aanstelling als universitair docent aan het Radboud universitair medisch centrum en het Donders Instituut in Nijmegen, waar hij hoofdonderzoeker van het Cognitive Affective Neuroscience lab werd. Met deze groep doet hij mechanistisch onderzoek naar het vermogen van de menselijke hersenen zich aan te passen aan stressoren, van onmiddellijke effecten van acute stress op hersenfuncties tot langetermijngevolgen van jeugdtrauma. Hij ontving meerdere prestigieuze persoonlijke subsidies voor zijn onderzoek (o.a. NWO-VENI, ERC Consolidator, Horizon 2020, NWO-VICI). In 2022 werd hij aangesteld als hoogleraar Cognitieve Affectieve Neurowetenschappen aan het Radboud universitair medisch centrum. 

Herrmans staat stil bij 'de (neuro)biologie van veerkracht'

Erno Hermans zal in deze lezing aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe stress onze geestelijke vermogens en functioneren van onze hersenen kan beïnvloeden. Hoe reageert ons lichaam op stress, welke systemen zijn hierbij betrokken, en wat is de functie daarvan? Wat zijn de kortetermijneffecten van stress op onze hersenen? Wat is het gevolg van langdurige blootstelling aan stress? Tenslotte zal hij de relevantie van deze fundamentele inzichten uitleggen voor het verhogen van veerkracht en het voorkómen van stress-gerelateerde psychiatrische aandoeningen.

Maak kennis met dr. Mirjam van Zuiden:

Dr. Mirjam van Zuiden is assistent-professor bij de afdeling Psychiatrie in het Amsterdam UMC. Zij onderzoekt neurobiologische, psychologische en cognitieve mechanismen die ten grondslag liggen aan kwetsbaarheid voor nadelige mentale gezondheidsuitkomsten na blootstelling aan traumatische stress.

van Zuiden staat stil bij 'Veekracht en PTSS'

Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking maakt ooit een traumatische gebeurtenis mee, waarna een posttraumatische stress stoornis (PTSS) kan ontstaan.
In deze lezing worden als eerste de prevalentie en veelvoorkomende patronen in het beloop van PTSS en bijbehorende symptomen na het meemaken van trauma besproken. Daarna worden recente inzichten geduid met betrekking tot het vroegtijdig opsporen van mensen met een hoog risico op langdurige PTSS klachten, met als doel om gericht vroegtijdige hulp en ondersteuning aan te kunnen bieden aan degenen die hier het meest baat bij zullen hebben.

Maak kennis met prof. dr. Marit Sijbrandij

Prof.dr. Marit Sijbrandij is hoogleraar Klinische Psychologie aan de afdeling Klinische, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van het WHO Collaborating Centrum voor Onderzoek en Disseminatie van Psychologische Interventies aan de Vrije Universiteit.

Haar onderzoeksgebieden zijn preventie, (vroegtijdige) interventies en interventies op het gebied van de geestelijke volksgezondheid voor psychische stoornissen bij populaties die worden blootgesteld aan trauma en crisis, waaronder vluchtelingenpopulaties en populaties in lage- en middeninkomenslanden.

Sijbrandij staat stil bij 'vroege interventies om veerkracht te verbeteren'

Momenteel is het aantal vluchtelingen dat wereldwijd staat geregistreerd op recordhoogte, namelijk 26 miljoen, en alleen al door de invasie van Oekraïne door Rusland zijn daar 6,5 miljoen vluchtelingen bijgekomen. Door blootstelling aan trauma en moeilijke levensomstandigheden daarna, komen psychische klachten zoals depressie, angst en posttraumatische stress klachten bij vluchtelingen en migranten vaker voor dan in de algemene bevolking. Vroege en laagdrempelige interventies kunnen deze klachten voorkomen en de veerkracht in deze groepen versterken.

In deze lezing zal prof.dr. Marit Sijbrandij vertellen over het onderzoek dat zij met haar team heeft uitgevoerd naar preventieve en laagdrempelige programma’s die worden ingezet in crises, zoals de huidige Corona-crisis en voor vluchtelingen uit Syrië en Oekraïne.

Maak kennis met prof. dr. Arne Popma

Arne Popma is hoogleraar en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC en als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Levvel. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast houdt hij zich, via onderzoek, beleidstafels en pleitbezorging, bezig met verbeteringen in de brede jeugdhulp, van preventie tot curatieve zorg. Hij is voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP en de Academische werkplaats Risicojeugd.

Popma staat stil bij 'Veekracht onder jongeren'

Arne Popma is hoogleraar en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC en als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan Levvel. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Daarnaast houdt hij zich, via onderzoek, beleidstafels en pleitbezorging, bezig met verbeteringen in de brede jeugdhulp, van preventie tot curatieve zorg. Hij is voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de NVvP en de Academische werkplaats Risicojeugd.

Volledig online

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor  psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, spv’ers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing zijn 4 accreditatiepunten toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • Nederlands instituut van Psychologen (NIP) - 4,5 punten
  • De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT)
  • het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)
  • Landelijke Vereniging POH-GGZ

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

  • Deelname Jaarssymposium Stress & Veerkracht  €275,- incl. het boek Stress & Veerkracht
  • Deelname Jaarssymposium Stress & Veerkracht in opleiding €150,- incl. het boek Stress & Veerkracht

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 6 september 2022 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice".

Wij spraken met de voorzitter over dit unieke jaarsymposium:

Q: Een jaarsymposium stress en veerkracht: waarom is dat nu relevant?

A: “Juist in tijden waarin er door de stijgende gasprijzen, inflatie en alle onzekerheid veel stress is, is het belangrijk om aandacht te besteden hoe we te veel stress op tijd kunnen herkennen en er iets aan doen, ongeacht het type klachten of een specifieke diagnose. Veel van onze patiënten zullen nu veel stress hebben, en het is goed om daar meer handvatten voor te krijgen.”

 

Q: Wat maakt dit jaarsymposium uniek?

“Het jaarsymposium stress en veerkracht kijkt juist voorbij specifieke diagnoses, en op een diagnose-overstijgende manier naar stress en veerkracht. Het gaat om toepassingen in de spreekkamer, maar ook over het voorkomen en herkennen van te veel stress en het vergroten van veerkracht.”

 

Q: Hoe wordt invulling gegeven aan het thema stress en veerkracht deze eerste editie?

A: “We hebben een scala een goede sprekers die op een toegankelijke manier spreken over stress en veerkracht, bij jongeren, mensen met risico op PTSS, vluchtelingen, maar ook de biologische mechanismen, vroege interventies en de rol van jeugdtrauma.”

 

Q: Voor wie is dit een belangrijke nascholing en waarom?

A: “Deze nascholing is laagdrempelig en geschikt voor elke hulpverlener die iets aan te veel stress wil doen, van POH, huisarts, psychiater, psycholoog tot verpleegkundig specialist, en ongeacht de setting of het team waarin u werkt.”

 

Q: Heeft u een concreet voorbeeld hoe het diagnose-overstijgende stress en veerkracht een integraal onderdeel kunnen zijn in de psychiatrische behandelpraktijk?

A: “Een paar maanden terug was er op onze polikliniek een man met ernstige somberheid en angst die weinig baat had van behandeling. Pas toen er aandacht kwam voor eerdere trauma’s en vroegkinderlijke verwaarlozing gebeurde er iets bijzonders, en kon hij erna openstaan om vervolgens in de loop van enkele maanden een stuk te herstellen.”