Continuüm Oncologie

Voor Hematologen en Medisch Oncologen

Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse oncologen. Daarom verzorgt Continuüm Oncologie een continu en samenhangend scholingsaanbod. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen 'hoge kwaliteit', 'relevant' en 'geaccrediteerd' van toepassing.

Raad van advies

Binnen het Continuüm Oncologie heeft de Raad van Advies een belangrijke rol. Alle leden van deze raad hebben sterke affiniteit met de klinische oncologie en hematologie in het algemeen en onderwijs in het bijzonder.

Nascholingsagenda 2024

San Antonio Review

Donderdag 11 januari 2024
18:00 tot 21:15 uur

19e Jaarsymposium Oncologie

Donderdag 14 maart 2024
14:00 tot 20:00 uur

14e Jaarsymposium Hematologie

Dinsdag 9 april 2024
13:30 - 20:00 uur