Het 17e Jaarsymposium Oncologie wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Dé gelegenheid waar u in kort tijdbestek geïnformeerd wordt over de klinisch relevante hoogtepunten van het afgelopen jaar en uw collega’s uit de oncologie treft wordt opnieuw georganiseerd. Voorzitters Dr. Astrid Oosten, Lisanne Hamming & Brian Scholtes heten u van harte welkom bij het 17e Jaarsymposium Oncologie op donderdag 24 maart 2022.

Komend programma belicht de laatste ontwikkelingen binnen de urogenitale tumoren en mammacarcinoom. Zo gaat het onder meer over de plaats van genexpressie-profielen en CDK4/6-remmers bij vroeg stadium ER+HER2- mammacarcinoom en targeted therapie bij ER+HER2- gemetastaseerd mammacarcinoom en HER2+ gemetastaseerd mammacarcinoom. Ook is er aandacht voor de diagnose ‘Primaire Tumor Onbekend’ (PTO) en de NZa die onlangs een facultatieve prestatie heeft toegekend voor Whole Genome Sequencing (WGS) bij patiënten met PTO. Bekijk het volledige programma via het tabblad hierboven.

Donderdag 24 maart 2022

 

13.00 - 14.00

Ontvangst & Registratie met lunch
 

14.00 - 14.10

Opening
Dr. Astrid Oosten, Lisanne Hamming & Brian Scholtes

14.10 - 14.40

Lage tractus digestivus
Prof. dr. Miriam Koopman

14.40 - 15.10 

Hoge tractus digestivus
Dr. Marije Slingerland

15.10 - 15.40

PTO - primaire tumor onbekend
Drs. Debbie Robbrecht

15.40 - 16.10

Pauze
 

16.10 - 16.40

Geriatrische oncologie
Dr. Kathelijn Versteeg

16.40 - 17.10

Urogenitale tumoren
Drs. Hans Westgeest

17.10 - 17.40

Gynaecologische tumoren
Prof. dr. Gabe Sonke

17.40 - 18.25

Pauze met buffet
 

18.25 - 19.10

Kosten van de oncologische zorg
Prof. dr. Carin Uyl

19.10 - 19.40

De belangrijkste ontwikkelingen bij mammacarcinoom in 2021
Dr. Maaike de Boer

19.40 - 19.45

Evaluatie en afsluiting
Dr. Astrid Oosten, Lisanne Hamming & Brian Scholtes

Voorzitters

Dr. Astrid Oosten

Internist-oncoloog

Erasmus MC, Rotterdam

Lisanne Hamming

Internist-oncoloog

Medisch Centrum Leeuwarden

Brian Scholtes

Internist-oncoloog

Maasziekenhuis Pantein, Beugen

Sprekers

Prof. dr. Gabe Sonke

Internist-Oncoloog

NKI-AVL, Amsterdam

Dr. Kathelijn Versteeg

Internist-Oncoloog

Amsterdam UMC

Dr. Maaike de Boer

Internist-Oncoloog

Maastricht UMC+, Maastricht

Drs. Hans Westgeest

Internist-oncoloog, interne geneeskunde

Amphia, Breda

Prof. dr. Miriam Koopman

Hoogleraar Medische Oncologie

UMC Utrecht, Cancer Center

Drs. Debbie Robbrecht

Internist-oncoloog/PhD onderzoeker

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. Marije Slingerland

Internist-oncoloog

LUMC, Oncologie Centrum

Prof. dr. Carin Uyl-de Groot

Professor of Health Technology Assessment

 Erasmus University, Rotterdam

Voor wie?

Dit symposium is bedoeld voor internist-oncologen en internist-hematologen.

Accreditatie

Voor dit symposium zijn 4 accreditatiepunten toegekend door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Het Jaarsymposium Oncologie zal plaatsvinden in Bar Beton:

Bar Beton Utrecht Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging op het door u ingevulde e-mailadres.

2. Kiest u voor de optie "Factuur" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur. Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor deze review en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekent dat Benecke het inschrijfgeld 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen. Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de review dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "factuur".

 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van deelname is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Uw schriftelijke annulering (e-mail of post) dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst bij de Deelnemersadministratie van Benecke binnen te zijn. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Het 17e Jaarsymposium Oncologie wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Prof. dr. Carin Uyl

Kosten van oncologische zorg

Er komen steeds meer nieuwe en betere kankermedicijnen op de markt. Patiënten leven hierdoor langer en/of hebben een betere kwaliteit van leven. De nieuwe middelen zijn meestal ook vrij duur. Tezamen met een toenemend aantal kankerpatiënten wordt de druk op het zorgbudget dan ook steeds groter en is het de vraag of we ons deze nieuwe ontwikkelingen nog kunnen veroorloven. Prof. dr. Carin Uyl is hoogleraar Health Technology Assessment aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is zij hoofd van de sectie Health Technology Assessment van de Erasmus School of Health Policy & Management en lid van de commissie BOM. Haar onderzoeksactiviteiten zijn voornamelijk gericht op kosteneffectiviteit en uitkomstenstudies. In haar lezing gaat zij in op het toenemend aantal patiënten, de nieuwe ontwikkelingen en diens kosten.

Dr. Kathelijn Versteeg

Geriatrische oncologie

Dr. Kathelijn Versteeg is internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Zij bespreekt de rol van het geriatrisch assessment binnen de oncologie: wanneer zet je het in, wat levert het op en waar liggen de beperkingen. Na de lezing weet u wat het wetenschappelijk bewijs is voor deze aanpak en hoe dit in de praktijk verloopt.

Drs. Debbie Robbrecht

Primaire Tumor Onbekend (PTO)

In Nederland krijgen +/- 1500 mensen per jaar de diagnose ‘Primaire Tumor Onbekend’ (PTO). Ondanks de ontwikkeling en invoer van geavanceerde radiologische technieken lukt het niet om bij deze populatie de primaire tumor te identificeren, nadat zij zich presenteerden met gemetastaseerde ziekte.
Debbie Robbrecht is medisch oncoloog aan het Erasmus MC Cancer Institute in Rotterdam. Haar belangstelling op zowel klinisch als wetenschappelijk gebied zijn urogenitale kankers, vooral urotheliale en prostaatkanker. Daarbij heeft zij speciale interesse en expertise in de diagnose PTO. De NZa heeft onlangs een facultatieve prestatie toegekend voor Whole Genome Sequencing (WGS) bij patiënten met PTO. Na deze bijdrage weet u wat dit betekent voor deze patiënten en de praktijk.

Prof. dr. Gabe Sonke

Gynaecologische tumoren

Prof. dr. Gabe Sonke is internist-oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Klinische Oncologie. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In maart bespreekt hij de toepassing van immuuntherapie met checkpoint remmers bij cervixcarcinoom en endometriumcarcinoom en de ontwikkelingen op het gebied van PARP-remmers bij het ovariumcarcinoom. Ook besteedt hij aandacht aan lokale behandeling van het recidief ovariumcarcinoom.

Dr. Marije Slingerland

Hoge tractus digestivus

Dr. Marije Slingerland is in 2011 geregistreerd als internist-oncoloog en werkt in het LUMC. Ze promoveerde in 2014 op het proefschrift Exploring novel formulations and new classes of anticancer drugs in solid tumors. Haar aandachtsgebieden zijn hoofd-halstumoren en tumoren van de bovenste tractus digestivus. Zij is daarnaast oa penningmeester van de NVMO en bestuurslid van de DUCG. 

In de presentatie over tumoren van de bovenste tractus digestivus zal een overzicht worden gegeven van de huidige systemische behandelopties. Hierbij zullen onder andere de recente ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie aan de orde komen. Tevens zullen te verwachten nieuwe ontwikkelingen besproken worden.

Drs. Hans Westgeest

Urogenitale tumoren

Wat zijn de nieuwste inzichten in de behandeling van prostaatkanker, blaaskanker en nierkanker? Hans Westgeest is internist-oncoloog in het Amphia ziekenhuis te Breda. Hij heeft specifieke expertise in de behandeling van urogenitale tumoren en melanoom. Hij was coördinerend onderzoeker van het CAPRI-register en dat onderzoek heeft geleid tot zijn proefschrift: And now for real: outcomes of castration-resistant prostate cancer patients in the Netherlands. Dit proefschrift zal hij op 8 juli a.s. verdedigen aan de Erasmus Universiteit. In maart staat hij stil bij nieuwe behandelingen voor urogenitale tumoren, nieuwe indicaties voor bestaande behandelingen en handvatten voor doelmatig gebruik van deze therapiemogelijkheden.

Prof. dr. Miriam Koopman

Tumoren van de lage tractus digestivus

Prof. dr. M. Koopman is hoogleraar Medische Oncologie aan de Universiteit van Utrecht en internist-oncoloog aan het UMC in Utrecht. Komende lente praat zij u bij over de ontwikkelingen binnen het colorectaal carcinoom (CRC), haar eigen aandachtsgebied. Ze geeft een samenvatting van de belangrijkste publicaties in 2021. Dit betreft zowel het vroeg- (stadium I-III) als het laat stadium colorectaal carcinoom en met een focus op klinische studies die het beleid in de dagelijkse praktijk veranderen. De resultaten van deze studies plaatst zij in het licht van de huidige richtlijn en de dagelijkse praktijk.

Dr. Maaike de Boer

De belangrijkste ontwikkelingen bij mammacarcinoom in 2021

Dr. Maaike de Boer is medisch oncoloog aan het Maastricht UMC+. Zij combineert haar werkzaamheden in de kliniek met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zo is zij onder meer nauw betrokken bij patiëntgebondenonderzoek met nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van borstkanker. Tijdens het jaarsymposium vertelt zij meer over de plaats van genexpressie profielen en CDK4/6-remmers bij vroeg stadium ER+HER2- mammacarcinoom. Ook bespreekt zij de rol van olaparib bij vroegstadium BRCA-gemuteerd mammacarcinoom. Daarnaast passeren ook targeted therapie en nieuwe anti-body drugs conjugates bij ER+HER2- gemetastaseerd mammacarcinoom en HER2+ gemetastaseerd mammacarcinoom de revue.