Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse oncologen, hematologen en longartsen een conditio sine qua non. ‘Continuüm’ staat in het algemeen voor een samenhangend scholingsaanbod dat de komende jaren zal worden voortgezet en uitgebreid. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen ‘hoge kwaliteit’, ‘relevant’ en ‘geaccrediteerd’ van toepassing.

De inhoudsontwikkeling vindt plaats op basis van de door de beroepsgroep geformuleerde ‘competenties’. Bij het kiezen van specifieke scholingsformats staat de trias ‘kennis-vaardigheid-attitude’ centraal.

Via relatief grootschalige/plenaire bijeenkomsten worden kennisaspecten overgedragen. Vaardigheden worden geoefend tijdens kleinschalige workshops voor maximaal 20 deelnemers. Attitudeaspecten komen aan bod tijdens individuele intervisiebijeenkomsten en terugkomdagen. In samenhang mét en in aanvulling óp deze bijeenkomsten maakt Continuüm Oncologie intensief gebruik van internet/e-learning als scholingsmedium.