Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse longartsen een conditio sine qua non. Daarom verzorgt Continuüm Oncologie een continu en samenhangend scholingsaanbod. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen 'hoge kwaliteit', 'relevant' en 'geaccrediteerd' van toepassing.

Raad van Advies

Continuüm Oncologie is een initiatief van Benecke en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de sponsoren. Zeer belangrijk is de rol van de Raad van Advies. Alle leden van deze raad hebben sterke affiniteit met de klinische longoncologie in het algemeen en onderwijs in het bijzonder.

Nascholingsagenda

Toxiciteit bij Longkankerbehandelig

20 juni 2024 - 4 juli 2024 - 3 september 2024
19:00 - 21:30 uur

WCLC & ESMO Telereview

Dinsdag 8 oktober 2024
18:30 - 21:45 uur

Het Continuüm Longoncologie wordt mede mogelijk gemaakt door: