Nascholingsagenda

ASCO TeleReview

8 juni 2023
Verdere informatie wordt nader bekendgemaakt. 

WCLC & ESMO TeleReview

Dinsdag 10 oktober 2022
18:30 - 21:30 uur

Medemogelijk gemaakt door:

Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse oncologen. Daarom verzorgt Continuüm Oncologie een continu en samenhangend scholingsaanbod. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen 'hoge kwaliteit', 'relevant' en 'geaccrediteerd' van toepassing.

Raad van Advies

Continuüm Oncologie is een initiatief van Benecke en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Lilly Oncology en MSD. Zeer belangrijk is de rol van de Raad van Advies. Alle leden van deze raad hebben sterke affiniteit met de klinische longoncologie in het algemeen en onderwijs in het bijzonder.