Introductie

Continue educatie via kwalitatief hoogstaande bij- en nascholing is voor Nederlandse oncologen. Daarom verzorgt Continuüm Oncologie een continu en samenhangend scholingsaanbod. Op dit ambitieuze scholingsinitiatief zijn de begrippen 'hoge kwaliteit', 'relevant' en 'geaccrediteerd' van toepassing.

Raad van Advies

Continuüm Oncologie is een initiatief van Benecke en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de sponsoren. Zeer belangrijk is de rol van de Raad van Advies. Alle leden van deze raad hebben sterke affiniteit met de klinische longoncologie in het algemeen en onderwijs in het bijzonder.

Nascholingsagenda

ASCO TeleReview

Donderdag 8 juni 2023
18:30 - 21:30 uur

WCLC & ESMO TeleReview

November 2023
18:30 - 21:30 uur

Het Continuüm Longoncologie wordt mede mogelijk gemaakt door: