Kosten & annuleringsvoorwaarden

Kosten

Het inschrijfgeld voor deelname aan deze meerdaagse nascholing bedraagt € 1.375,-. Daarbij inbegrepen zijn het cursusmateriaal, de welkomstreceptie, lunches en de koffiepauzes. Niet inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten en verzekeringen. Iedere deelnemer wordt verzocht een eigen reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 19 augustus 2021 bij de afdeling deelnemers administratie van Benecke binnen te zijn. Bij annulering vóór deze datum bent u 10% van de totaalsom aan administratiekosten verschuldigd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen.

COVID-19
Uw investering in deze nascholing gaat geenszins verloren. Mocht het zo zijn dat wij genoodzaakt zijn de nascholing te annuleren, loopt u geen financieel risico en zullen wij door ons gemaakte kosten niet inhouden op de restitutie van uw inschrijfgeld. Hetzelfde geldt wanneer u onverhoopt niet mee kunt vanwege ziekte (aantoonbaar positief getest op COVID-19).

Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie ‘Ideal’ als de optie ‘Factuur’.