Donderdag 26 augustus 2021 is de dag waarop enthousiaste sprekers onder leiding van prof. dr. Witte Hoogendijk op de gebruikelijke luchtige, en toch informatieve wijze ingaan op vragen rondom een klinisch relevant thema. U bent dan van harte welkom in het Leonardo Royal hotel in Amsterdam.

Welke experts en onderwerpen u te wachten staan?

De depressierichtlijn, corona, behoefte bij de zorgverleners en platformtrials

Prof. dr. Witte Hoogendijk is psychiater en hoofd van de afdeling Psychiatrie in het Erasmus MC.
Op deze zomerse dag begint hij met een inleiding waarbij ook de richtlijn in vogelvlucht voorbijkomt. Bespreekt hij de behoefte bij zorgverleners, differentiaaldiagnoses, waaronder long-covid en de link met de immunologie, en vertelt hij over de nieuwe platformtrials. Deze zogenaamde patient centered platform trials voorzien in een innovatieve manier van onderzoek naar nieuwe farmacotherapie. Wat deze platformtrials kunnen betekenen voor patiënten en nieuwe potentiële middelen weet u na deze bijdrage van de dagvoorzitter.

 

Psychotherapie

Claartje Kruijff  is psycholoog en theoloog. Zij is werkzaam als predikant en pastor binnen de Geertekerk in Utrecht en erbuiten. Tijdens de Summerschool spreekt zij over haar werk, dat zich bevindt op de rand van psychologie en theologie; en binnen en buiten de kerk. Haar eigen verhaal is leidend geweest voor de keuze voor haar huidige werkplek. Na een aanvankelijke studie psychologie en een startende carrière als consultant begon voor Kruijff na een jaar of zeven een existentiële zoektocht. Ze worstelde met vragen en gevoelens die ze niet kon duiden. Gevoelens van somberte speelden op maar het lukte haar niet een hulpvraag te formuleren. Zij vermoedt en heeft gemerkt dat haar zoektocht van toen, zeker nu, op de rand van Corona, relevant en herkenbaar zal zijn.

Psychedelica voor hardnekkige depressie: een nieuw behandel paradigma? 

Prof. dr. Robert Schoevers  is psychiater en hoofd van de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht. In zijn lezing geeft hij een overzicht van onderzoek naar de behandeling van hardnekkige depressie met psychedelica zoals ketamine en psilocybine. Daarbij wordt ingegaan op de tot op heden bekende effecten, en ook op het gegeven dat veel van deze behandelingen combinaties betreffen van psycho- en farmacotherapie, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ook lacunes in de huidige kennis worden besproken en ook de mogelijk te verwachten klinische toepassingen in de komende jaren belicht hij in deze lezing.

Neuromodulatie

Dr. Roel Mocking is per november psychiater  in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hij promoveerde cum laude op neurometabole veranderingen bij depressie. Daarna onderzocht hij het effect van diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS) bij psychiatrische stoornissen, inclusief depressie, obsessieve-compulsieve stoornis en anorexia nervosa. Tijdens deze Summerschool praat hij u bij over de mogelijkheden, indicatiestelling, het werkingsmechanisme en klinische uitkomsten van DBS bij (therapieresistente) depressie. Ook werpt Mocking alvast een blik op toekomstige ontwikkelingen in het veld, ook in relatie met andere indicaties voor DBS en andere vormen van neuromodulatie bij depressie.

 

 

 

 

 

Farmacogenetica: uw hulp bij het behandelen van depressie?

Prof. dr. Ron van Schaik is hoogleraar Farmacogenetica en hoofd van de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC in Rotterdam. Tevens is hij hoofd van het Internationale Expertisecentrum Farmacogenetica. Zijn onderzoek richt zich op de klinische implementatie van farmacogenetica, met een focus op cytochroom P450-enzymen. Hij zal u voorzien van inzichten op het gebied van DNA-tests om te verklaren of te voorspellen hoe een patiënt op medicatie reageert. Van Schaik zal belichten wat u nu met de farmacogenetica binnen de behandeling van hardnekkige depressie kunt doen en wat de beperkingen hiervan zijn.

Filosofie en mensbeeld van de sombere medemens

Rinke van den Brink is journalist en schrijver. Sinds 2005 is hij redacteur gezondheidszorg van NOS Nieuws. Hij schreef diverse boeken, waaronder Ik ben er weer (2020), het verslag van een bizar ziekenhuisavontuur met een ernstige psychiatrische ontregeling. Tijdens de Summerschool deelt hij zijn ervaring met hoe een routineoperatie kon verworden tot een levensbedreigende situatie en   de patiëntveiligheid te wensen overlaat. Niet alleen in somatische maar ook in psychische zin krijgt dat ingrijpende gevolgen. Door met zijn zoon monomaan zo veel mogelijk vast te leggen wat er gebeurde en met de hulp van een psychiater, werd het voor van den Brink mogelijk om inzicht te verwerven in het verloop en behandeling van zijn psychiatrische stoornis.