Op donderdag 3 maart 2022 wordt u voorzien van nieuw inzicht in diagnostiek en de behandeling van neurologische ziektebeelden en andere relevante aspecten voor uw hedendaagse neurologische praktijk. Wij heten u graag van harte welkom bij het Jaarsymposium Neurologie in Utrecht. Benieuwd wat deze editie u brengt? 

 

Lees alvast over de bijdrage van de eerste sprekers:

Update pijn: behandeling chronische pijn en neuropathische pijn (medicatie, wortelblokkades, neuromodulatie)

Pijn is misschien wel het meest voorkomende symptoom in de spreekkamer van de neuroloog. De neuroloog heeft dan ook een belangrijke rol bij de diagnostiek en behandeling van pijn. Dr. Bas ter Meulen is neuroloog in het OLVG in Amsterdam. Op deze plek behandelt hij patiënten met (chronische) pijn, specifiek bij de aandoeningen migraine, clusterhoofdpijn, rughernia’s en stenoses van het wervelkanaal en pijnlijke polyneuropathieën. Na zijn bijdrage weet u wat de prevalentie en impact is van chronische pijn in Nederland. Bent u op hoogte van ontwikkelingen binnen de zorg en heeft u actuele kennis van specifieke vormen van pijn. Ook weet u welke positie de neuroloog als ‘spelverdeler’ kan hebben binnen de tweede lijn. 

Update migraine: logistiek rondom opstarten anti-CGRP middelen, studiedata afgelopen 2 jaar

Calcitonin gene-related peptide (CGRP) is een nieuw target voor de behandeling van migraine. Wat is het eigenlijk? En wat kunt u ermee als behandelaar? En wat zijn goede antwoorden op de vele vragen van uw patiënten over deze nieuwe behandeloptie? Dr. Wim Mulleners is neuroloog in het CWZ in Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden zijn hoofdpijn en extrapiramidale aandoeningen. Alles wat u moet weten om ook in 2022 uw patiënt migraine-effectief en veilig te behandelen wordt in de bijdrage van Mulleners behandeld. Bovendien wordt er een tipje van de sluier opgelicht van wat er nog komen gaat.

Update neurologische expertise: keuringen (oa CBR), verstrekken inlichtingen
Neuroloog dr. Ernst van den Doel is medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage en voorzitter van de Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de richtlijnen voor het vaststellen van functieverlies bij neurologische aandoeningen. De medisch specialistische rapportage is een aparte tak binnen de geneeskunde. Hierbij wordt de medisch specialist binnen het eigen vakgebied een oordeel gevraagd om de aandoening van een onderzochtehet daaruit voortvloeiende functieverlies en de daarmee samenhangende beperkingen. Deze expertise wordt ingeroepen in het kader van verzekeringen, civiel recht, bestuurlijk recht en soms het strafrecht. Tijdens het symposium gaat Van den Doel in op de systematiek van de kwantificering van functieverlies. En de causaliteit ervan met beperkingen, een belangrijk aspect bij aansprakelijkheidskwesties. Ook deelt hij belangrijke aspecten vanmedische aansprakelijkheid en andere juridische aspecten die betrekking hebben op de medische expertise.

 

Houd de berichtgeving in de gaten, want binnenkort vertellen wij u meer over de andere onderwerpen van dit jaarsymposium.