Maak kennis met de sprekers en lees de abstracts voor het ROTS Symposium

Dr. Ties Mulders

Maak kennis met dr. Ties Mulders
Dr. Mulders is opgeleid tot nucleair geneeskundige in het UMC Utrecht, waarna hij de opleiding tot radioloog heeft gevolgd in het St. Antonius Ziekenhuis. Op dit moment werkt dr. Mulders al enkele jaren in het Erasmus MC waar hij zich vooral bezighoud met beeldvorming van thoracale oncologie.

Tijdens het ROTS Symposium..
Immunotherapie speelt een steeds grotere rol in de behandeling van het longcarcinoom. Dit heeft ook consequenties voor de beeldvorming. Allereerst zal tijdens het ROTS Symposium de beeldvorming van pulmonale complicaties van immunotherapie besproken worden. Daarnaast gaat dr. Mulders in op het verschil in respons patronen van tumoren op immunotherapie ten opzichte van chemotherapie. Hierbij is er tevens aandacht voor het gebruikt van iRECIST en RECIST.

Dr. Jan von der Thüsen

Maak kennis met dr. Jan von der Thüsen
Dr. van der Thüsen is patholoog met subspecialistische interesse voor thoracale en cardiovasculaire pathologie. Hij ontving zijn medische opleiding aan de universiteiten van Cambridge (VK, Trinity College) en Londen (VK, Imperial College), en zijn specialistische opleiding aan het Leids Universitair Medisch Centrum (Nederland). Hij promoveerde ook aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar gentherapeutische benaderingen van atherosclerose. Hij ontwikkelde zijn subspecialistische interesse in interstitiële en oncologische longziekten tijdens aanstellingen als patholoog aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, en de Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust in Londen. Momenteel werkt hij als thoraxpatholoog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar zijn groep onderzoek doet naar de pathologie van neoplastische en fibrotische long-, pleura- en mediastinale ziekten en de pathologie van long- en harttransplantatie, met een specifiek interesse voor biomarker onderzoek. Daarnaast is hij o.a. Medical Expert voor het ESP PD-L1 EQA programma, ‘pathology chair’ van de EORTC lung cancer group, en co-chair van de ‘thymic and mediastinal pathology working group’ van de ESP.

Tijdens het ROTS Symposium...
Het succes van (neo-)adjuvante therapie bij NSCLC: niet zonder gevolgen voor de pathologie praktijk
Recente klinische trials hebben een positief effect van (neo)adjuvante immuuntherapie op overleving bij vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom laten zien. Ook lijkt adjuvante behandeling met tyrosine kinase inhibitie bij EGFR-gemuteerd longcarcinoom effect te hebben op progressie-vrije overleving. Dit heeft gevolgen voor de pathologie praktijk, zowel wat betreft de noodzaak tot het doen van biomarker onderzoek in vroegere stadia, als voor de beoordeling ven resectiepreparaten na neo-adjuvante therapie. Deze ontwikkelingen, en de implicaties hiervan voor de routine diagnostiek in Nederlandse laboratoria, zullen in deze lezing worden toegelicht.

Dr. Sabrina Siregar

Maak kennis met dr. Sabrina Siregar
Dr. Siregar is cardio-thoracaal chirurg in het Erasmus MC, Rotterdam.

Tijdens het ROTS Symposium...
De JCOG0802 is een multicenter gerandomiseerde non-inferiority trial die in patienten met een klinische stadium IA lobectomie vergelijkt met segmentectomie. De studie laat een betere 5-jaars overleving zien in de groep die met lobectomie wordt behandeld en suggereert hiermee dat segmentectomie de standaard behandeling moet worden voor de betreffende populatie. Tijdens het ROTS Symposium zal er een kritische beschouwing plaatsvinden van de studie en de resultaten.