dinsdag 2 november 2021
17:00 - 18:00
Broodjes buffet
18:00 - 18:05
Opening door voorzitters
18:05 - 18:50
De pathologie van neuro-endocriene carcinomen van de long: nieuwe inzichten voor classificatie
18:50 - 19:35
Neuro-endocriene tumoren
19:35 - 20:05
Koffiepauze
20:05 - 20:50
Huidige standaard en de controverses bij de bestraling van het kleincellig longcarcinoom
20:50 - 21:35
Samen beslissen bij NSCLC: implementatie in de praktijk en het betrekken van de patiënt
21:35 - 21:45
Samenvatting en afsluiting door voorzitters