dinsdag 2 november 2021
17:00 - 18:00
Broodjes buffet
18:00 - 18:05
Opening door voorzitters
18:05 - 18:40
De pathologie van neuro-endocriene carcinomen van de long: nieuwe inzichten voor classificatie
18:40 - 19:15
Neuro-endocriene tumoren
19:15 - 19:45
Huidige standaard en de controverses bij de bestraling van het kleincellig longcarcinoom
19:45 - 20:15
Koffiepauze
20:15 - 21:00
Prof. dr. de Ruysscher
21:00 - 21:35
Samen beslissen bij NSCLC: implementatie in de praktijk en het betrekken van de patiënt
21:35 - 21:45
Samenvatting en afsluiting door voorzitters