Het Jaarsymposium Pulmonologie vindt plaats op woensdag 16 maart 2022 van 15.00 uur tot 21.15 uur.

Onder leiding van voorzitters dr. Remco Djamin en dr. Paul Bresser zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Longoncologie - Prof. dr. Anne-Marie Dingemans
  • Covid-19 - Drs. Simone van der Sar
  • COPD - Prof. dr. Frits Franssen
  • IC
  • Astma