20 april 2023

 

14:00 - 14:30 uur

Ontvangst en registratie

14:30 - 14:45 uur

Opening door de voorzitters
Prof. dr. Hupperts

14:45 - 15:20 uur

Onderwerp 1

15:20 - 15:55 uur

Onderwerp 2

15:55 - 16:30 uur

Pauze

16:30 - 17:05 uur

Onderwerp 3

17:05 - 17:40 uur

Onderwerp 4

17:40 - 18:15 uur

Onderwerp 5

18:15 - 19:15 uur

Diner

19:15 - 19:50 uur

Onderwerp 6

19:50 - 20:25 uur

Onderwerp 7

20:25 - 20:30 uur

Samenvatting door de voorzitters
Prof. dr. Hupperts