De voorbereidingen voor het jaarlijks terugkerende Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen zijn in volle gang. Graag heten wij u van harte welkom op donderdag 25 november 2021 in Utrecht of online.

 

Wat u te wachten staat?

Nieuwe ontwikkelingen in de klinische praktijk 

Prof. dr. Ralph Kupka is psychiater en hoogleraar bipolaire stoornissen aan het Amsterdam UMC. Zijn betrokkenheid bij de bipolaire stoornis gaat terug tot 1995, toen hij samen met Willem Noolen als hoofdonderzoeker deelnam aan een grote internationale studie. In de jaren die volgden heeft hij wel honderden patiënten met deze stoornis mogen zien en behandeld. Intussen is hij ook het boegbeeld van dit symposium. En de aangewezen persoon om u bij te praten over de nieuwe ontwikkelingen rondom de bipolaire stoornis. 

Website community

Petra D'Huy is eigenaar van de website en community “Petra etcetera” en regionaal contactpersoon van de landelijke vereniging Plusminus. Als ervaringsdeskundige bij GGZ Emergis is zij betrokken bij de organisatie van psycho-educatiecursussen voor mensen met een bipolaire stoornis en hun (direct)betrokkenen. In november 2017 won zij de Willem Nolenprijs. Eind dit jaar komt haar eerste boek uit, waarin ze beschrijft welke stappen ze heeft genomen om stabiel te worden en welke thema’s in het leven belangrijk zijn om te kunnen herstellen en een gelukkig leven te leiden. Tijdens haar lezing geeft ze meer informatie over het ontstaan van haar website en community, die inmiddels bestaat uit meer dan 1200 leden. Neem ook alvast een kijkje op www.petraetcetera.com.

Epidemiologie Bipolaire Stoornis in Nederland

Dr. Eline Regeer is psychiater en senior onderzoeker bij Altrecht Bipolair. Veel kennis over het ontstaan en beloop van de bipolaire stoornis is gebaseerd op onderzoek bij mensen in behandeling vanwege een bipolaire stoornis, dus in klinische populaties. Psychiatrisch-epidemiologisch onderzoek onder de algemene bevolking kan een aanvullende of misschien wel andere kijk geven op het voorkomen, ontstaan, beloop en de gevolgen van de bipolaire stoornis. Regeer gaat in haar lezing in op de bevindingen van Nederlandse en internationale bevolkingsstudies naar de bipolaire stoornis, zowel de subklinische als klinische uitingsvormen en risicofactoren, die samenhangen met de transitie naar een stoornis die behandeling behoeft. Ook is er aandacht voor het beloop van de aandoening vanuit dit epidemiologische perspectief. De bevindingen worden gerelateerd aan de kennis, die is opgedaan vanuit klinische studies en de dagelijkse praktijk.

Vroegherkenning van een Bipolaire Stoornis

Dr. Esther Mesman is GZ-psycholoog werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam. Zij vertelt over vroegherkenning bij familiaire belasting, depressie en leeftijds- en levensfase specifieke elementen van de bipolaire stoornis. Daarnaast wordt stilgestaan bij de (ethische) dilemma’s bij vroegdiagnostiek, preventie en interventie. Dit aan de hand van de meest recente inzichten op het gebied van vroegherkenning, want de noodzaak daarvan is al onderschreven.

Genetica Bipolaire Stoornis 

Dr. Jurjen Luykx
 is psychiater en hoofdopleider Psychiatrie bij GGNet en hoofd van het onderzoeksprogramma psychiatrische genetica bij het UMC Utrecht. Ook is hij één van de boegbeelden van De Jonge Psychiater. Zijn bijdrage aan het symposium voorziet u in meer inzicht in de genetica van psychiatrische aandoeningen. Veel is inmiddels duidelijk, maar er is ook nog veel onbekend. Bipolaire stoornissen hebben ook een belangrijke genetische grondslag. Tijdens dit symposium gaat Luykx in op de bipolaire stoornis en de huidige en mogelijk toekomstige betekenis van genetische bevindingen voor de klinische praktijk. 
 

Psychologische mechanismen van manie  

Dr. Manja Koenders is GZ-psycholoog bij PsyQ in Leiden en universitair docent aan de Universiteit van Leiden. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de triggers van de bipolaire stoornis, waarbij zij twee jaar lang patiënten met een bipolaire stoornis heeft gevolgd. Inmiddels houdt zij zich zo’n 10 jaar bezig met onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op het gebied van deze stemmingsstoornis. Haar specifieke focus ligt nog altijd op psychologische mechanismen en de behandeling van de bipolaire stoornis. Hierover is in de afgelopen decennia steeds meer kennis verkregen. In november geeft Manders u een overzicht van de belangrijkste psychologische inzichten, modellen en implicaties voor behandeling, die er heden zijn. 

Chronotherapie

Dr. Raphael Schulte is psychiater en opleider psychiatrie bij GGZ Noord-Holland Noord. Zijn bijdrage gaat over de uitvoering van lichttherapie bij mensen met een bipolaire depressie. Dit doet hij aan de hand van onderzoek. Veelal worden in Nederland patiënten met een bipolaire stoornis van behandeling met lichttherapie uitgesloten. De afgelopen jaren zijn meerdere RCT’s uitgevoerd bij deze doelgroep, maar een behandelprotocol ontbrak. Na het symposium weet u meer over de indicaties en (relatieve) contra-indicaties van lichttherapie bij mensen met een bipolaire depressie.