Het Jaarsymposium Neurologie vindt plaats op 3 maart 2022 van 14.30 tot 21.00 uur. 

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

-          Update MS: starten/stoppen immuunmodificerende therapie, overzicht nieuwe middelen, stamceltherapie

-          Update migraine: logistiek rondom opstarten anti-CGRP middelen, studiedata afgelopen 2 jaar

-          Update pijn: behandeling chronische pijn en neuropathische pijn (medicatie, wortelblokkades, neuromodulatie)

-          Update beeldvorming acute neurologie: interpretatie CT-A en CT-P bij herseninfarcten

-          Update herseninfarcten: secundaire preventie (CYP2C19 bepaling, duale plaatjesremming, statines, holter)

-          Update functionele neurologische stoornissen: diagnose, behandeling, relatie met andere neurologische aandoeningen

-          Update neurologische expertise: keuringen (oa CBR), verstrekken inlichtingen