Geachte meneer/mevrouw,

 

Op woensdag 16 maart worden de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van longziekten van het afgelopen jaar gepresenteerd. De voorzitters dr. P. Bresser en dr. R.S. Djamin heten u dan samen met ons van harte welkom bij een nieuwe editie van het Jaarsymposium Pulmonologie in Utrecht.

Lees alvast meer over de bijdrage van drie sprekers:

Longoncologie
Prof. dr. Anne-Marie Dingemans is longarts en hoogleraar Thoracale Oncologie. Sinds september 2019 is zij staflid van de afdeling Longgeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Op het gebied van onderzoek is zij momenteel betrokken bij translationeel onderzoek naar longkanker, met speciale interesse in neuro-endocriene longtumoren, driver-mutaties en oligometastatische ziekte. Tijdens het jaarsymposium geeft zij een overzicht van de recente ontwikkelingen ten aanzien van de behandeling van thoracale maligniteiten. De focus ligt hierbij op ontwikkelingen, die van direct belang zijn voor de dagelijkse praktijk en de status van mogelijke predictieve markers voor optimale patiëntselectie.

COPD
Er is steeds meer discussie over de noodzaak van de 'O' in COPD, omdat kleine luchtwegziekte en emfyseem ook zonder luchtwegvernauwing kunnen optreden. Prof. dr. F.M.E. Franssen is als longarts verbonden aan het MUMC+ in Maastricht en medisch coördinator in CIRO in Horn. Hij combineert wetenschappelijk onderzoek met zijn klinische werk waarin COPD zijn aandachtsgebied is. In het nieuwe jaar geeft hij u een COPD-update. Zo bespreekt hij onder meer:

  • de ontwikkelingen op het vlak van biomarkers, die voorspellen of iemand COPD zal krijgen;
  • een voorstel voor een nieuwe definitie van COPD, die onlangs gepubliceerd werd;
  • de gepersonaliseerde medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling.

Covid-19
Simone van der Sar is sinds 2016 longarts, werkzaam in het Amphia ziekenhuis in Breda. Haar aandachtsgebied is astma, (luchtweg)allergieën en COPD. Daarnaast houdt zij zich bezig met infectieziekten van de longen en is zij de tuberculose-coördinator van AmphiaIn de afgelopen 2 jaar maakte zij, net als wij allemaal, kennis met een nieuw ziektebeeld met een enorme impact. Er is al ongekend veel onderzoek gedaan, waardoor er grote vorderingen zijn gemaakt. Veel blijft echter toch nog onduidelijk. Vanuit het klinisch perspectief van de longarts bespreekt zij een aantal studies die impact hebben op het medisch handelen.

Het belooft een boeiend symposium te worden, boordevol essentiële kennis voor uw praktijk in het nieuwe jaar.