Op donderdag 20 januari 2022 bieden wij u ons nascholingsprogramma Shared Care. Ofwel, een middag en avond met toonaangevende experts én nieuw inzicht in diagnostiek en de behandeling van psychiatrische ziektebeelden. Wij verwelkomen u graag in Amsterdam of online.

 

De programmacommissie – bestaande uit prof. dr. Iris Sommersdr. Joeri Tijdink en dr. Christiaan Vinkers – is tot een mooie inhoudelijke invulling en sprekerscast gekomen. 

Maak vandaag kennis met de sprekers en hun bijdrage:

113 Zelfmoordpreventie

Elke dag overlijden gemiddeld vijf Nederlandse inwoners door suïcide. De problematiek rondom suïcidaliteit is nog vele malen groter: het aantal mensen dat een niet-fatale suïcidepoging doet, het aantal mensen dat suïcidegedachten heeft en het aantal naasten en nabestaanden dat wordt getroffen, heeft een enorme impact op de hele maatschappij. 
Dr. Renske Gilissen is gedragswetenschapper, hoofd van de onderzoeksafdeling van 113 Zelfmoordpreventie, hoofdonderzoeker van het SURE-Net consortium, Suicide Research the Netherlands, en voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS).
In haar lezing gaat zij in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van suïcidaliteit en wat deze betekenen voor de spreekkamer. Zo bespreekt zij het inzicht in het actueel aantal suïcides, dat verkregen wordt via de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) en de invloed van de coronapandemie op deze cijfers.

Beeldvorming in de spreekkamer

Neuroimaging heeft de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd om meer te begrijpen over de werking van de hersenen van psychiatrische patiënten. Deze kennis heeft tot op heden echter nog geen bijdrage kunnen leveren aan de klinische praktijk.
Prof. dr. Guido van Wingen is hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie. Sinds 2011 is hij verbonden als psycholoog en neurowetenschapper aan de Amsterdam Universitaire Medische Centra. Tijdens Shared Care belicht hij de huidige stand van zaken op het vlak van neuroimaging en schetst hij hoe neuroimaging in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de zorg door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.

Ouderenpsychiatrie

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van COVID. Hierbij is eens te meer duidelijk geworden, welke invloed eenzaamheid heeft op mentale gezondheid. 

Dr. Didi Rhebergen is werkzaam als ouderenpsychiater en waarnemend A-opleider bij GGZ Centraal. Ook is zij senior onderzoeker bij zowel GGZ Centraal, als Amsterdam UMC, locatie Vumc. Hier is zij de hoofdonderzoeker van diverse studies naar depressies bij ouderen, onder meer de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen, de Recall-study, Veerkracht-studie I. Zij is geïnteresseerd in de biopsycho-sociale factoren, die een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van depressies, en kijkt hierbij naar de rol van subtypes van depressies. In haar bijdrage geeft zij een overzicht van de recente onderzoeksbevindingen ten aanzien van de impact van eenzaamheid op psychisch functioneren (stemming), lichamelijke gezondheid en mortaliteit. Zij bespreekt onderzoek naar mogelijke onderliggende pathofysiologische processen en wat dit betekent voor uw dagelijkse klinische praktijk.

Houd de berichtgeving in de gaten, want binnenkort vertellen wij u meer over de andere drie sprekers!