HER2 positief mammacarcinoom

Dinsdag 31 januari 2023
19:30 tot 20:30 uur
Online

Op dinsdag 31 januari 2023 trapt voorzitter dr. Wim van der Steeg om 19:30 uur af met de eerste live webinar van Houvast binnen HER2. Bent u erbij?

HER2 positief mammacarcinoom
Tijdens deze webinar zal worden ingegaan op de huidige beschikbare behandelmogelijkheden voor patiënten met een her2 positief mammacarcinoom, zowel bij de in opzet curatieve behandeling, als in de gemetastaseerde setting. Vanuit dit startpunt zal vervolgens worden ingegaan op de nieuwe anti-her2 middelen, zoals Tucatinib en trastuzumab-deruxtecan. Op welk moment kunnen deze het beste worden ingezet? Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen, en hoe kunnen deze het beste worden voorkomen en behandeld?

De experts tijdens deze webinar zijn:

  • Drs. Jara Baas
    Internist-Oncoloog, Meander Medisch Centrum
  • Dr. Janine Bakker
    Internist-Oncoloog, Amphia

Voorzitter

Dr. Wim van der Steeg

Internist-oncoloog

Sprekers

Drs. Jara Baas

Internist-Oncoloog

Meander Medisch Centrum

Dr. Janine Bakker

Internist-Oncoloog

Amphia

 

Dinsdag 31 januari 2023

19:30 - 19:35

Opening - Dr. Wim van der Steeg

19:35 - 19:55

Her2+ mammacarcinoom in de curatieve setting
- Drs. Jara Baas

19:55 - 20:05

Q&A

20:05 - 20:25

Het nieuwe landschap van de behandeling van gemetastaseerd HER2 positief mammacarcinoom
- Dr. Janine Bakker

20:25 - 20:30

Q&A

20:30

Afsluiting - Dr. Wim van der Steeg

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor oncologen/ internisten. Andere geïnteresseerde  professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie

Voor deze nascholing is er een accreditatiepunt toegekend door:

  • De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Deelname aan deze webinar is kosteloos.

De webinars worden mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor

Co-sponsor