Depressie en voeding: kan goede voeding het risico op depressie verminderen?

Prof. dr. Brenda Penninx is hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij is werkzaam voor de afdeling psychiatrie en is programmaleider van de onderzoeksinstituten EMGO+ en de Neuroscience Campus Amsterdam. Sinds 2004 is zij hoofdonderzoeker van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) en bovendien betrokken bij internationale longitudinale studies naar depressie en angst. Haar grootschalige en interdisciplinaire aanpak is uniek in de wereld. Met recht is zij één van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van depressie. In haar lezing bespreekt zij de link tussen voeding en depressie. Aan de hand van de huidige wetenschappelijke evidentie uit observationele en experimentele studies vertelt zij of er bewijs is dat gezonde voeding depressie kan voorkomen, of zelfs kan behandelen.

Breder kijken: de invloed van naasten en lotgenotencontacten bij depressie

Dr. Bart Groeneweg is klinisch pedagoog. Hij is daarnaast actief lid in de patiëntenorganisatie Mind en is bestuurslid van de Depressie Vereniging. Op het symposium vertelt hij over het belang van het naastenperspectief. En het betrekken van familie, partners, kinderen en/of vrienden vanaf de start van de behandeling. De ondersteuning van het (gezins)systeem kan een positief effect hebben, maar staat ook onder druk als een van de leden een depressie heeft. Groeneweg besteedt eveneens aandacht aan wat te doen als juist die omgeving veel stress veroorzaakt. Daarbij presenteert hij de eerste resultaten van een meta-analyse van het positieve effect dat lotgenotencontact kan hebben op psychiatrische aandoeningen, waaronder depressie.

Euthanasie en depressie: een complexe interactie

Sisco van Veen is psychiater bij GGZ inGeest op de open ouderenafdeling van de Nieuwe Valerius Kliniek in Amsterdam. Ook is hij promovendus bij de afdeling Psychiatrie en de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Euthanasie in de psychiatrie is tevens het thema van zijn promotieonderzoek. In deze lezing praat hij u bij over dit complexe onderwerp. U neemt kennis van de geschiedenis, de relevante wet- en regelgeving en de belangrijkste ethische dilemma’s. Tenslotte wordt onderzoek besproken naar het meest hardnekkige dilemma: hoe stelt u vast dat psychisch lijden uitzichtloos is?