Op  21 september a.s. bieden wij u een interessante middag met zes experts en prof. dr. Christiaan Vinkers als voorzitter. Vorige week vertelden wij al wat u zoal te wachten staat, maar dat was nog niet alles.

 

Maak vandaag kennis met de andere drie sprekers en hun bijdrage.

Corona en de geestelijke gezondheid onder jongeren

Prof. dr. Meike Bartels is hoogleraar Genetics and Wellbeing bij de Afdeling Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze leidt en begeleidt verschillende onderzoeksprojecten om zicht te krijgen op de onderliggende bronnen van variatie in geluk en welbevinden. Samen met onderzoeker dr. Tinca Polderman geeft zij een lezing over de effecten van de COVID-19-pandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren. Het betreffen de eerste resultaten uit Nederland afkomstig van een ZonMW gefinancierd project, waarvoor zij in mei en november 2020 en in maart 2021 data hebben verzameld in verschillende groepen kinderen en jongeren. De data betreffen internaliserende en externaliserende problemen en welbevinden zoals door ouders gerapporteerd en data over gevoelens van angst, depressie, boosheid, vriendschappen, slaapproblemen en algemene gezondheid zoals door kinderen gerapporteerd. 

Corona in de psychiatrie: Nederlands onderzoek

Dr. Daphne Everaerd is als psychiater werkzaam bij het Radboudumc in Nijmegen. Zij gaat in op de bevindingen vanuit een pilot-onderzoek tijdens de eerste golf naar COVID-19 en neuropsychiatrische restklachten. Daarnaast bespreekt zij het landelijk casusregister, waarmee op dit moment in Nederland onderzoek wordt gedaan naar het risico op een COVID-19-besmetting, het beloop en de impact hiervan, en dat specifiek op mensen met een psychiatrische ziekte. Indien mogelijk worden hiervan eveneens de eerste resultaten gepresenteerd.

Voorbereid zijn op de cliënten die u mogelijk vaker gaat zien in uw praktijk?

U kunt zich nog inschrijven voor deze interactieve online-nascholingservaring op uw (thuis)werkplek.