Wednesday, June 2, 2021
1:30 PM - 1:35 PM
Opening door de voorzitter
1:35 PM - 2:10 PM
Corona en de geestelijke gezondheid in de algemene bevolking en bij patiënten met een psychiatrische stoornis
2:10 PM - 2:45 PM
Corona en suïcidaliteit
2:45 PM - 3:10 PM
Coronabesmetting en de neurologische & cognitieve effecten
3:10 PM - 3:40 PM
Pauze
3:40 PM - 4:15 PM
Corona en de geestelijke gezondheid onder jongeren
4:15 PM - 4:50 PM
Corona in de psychiatrie: Nederlands onderzoek
4:50 PM - 5:00 PM
Afsluiting door de voorzitter