Aan de hand van de eerste Nederlandse onderzoeksresultaten geven zes experts u inzicht in de invloed van het coronavirus op het vlak van de psychische gezondheid. Het belooft een hoogst interessante middag te worden met prof. dr. Christiaan Vinkers als voorzitter.

Wat u te wachten staat?

Corona en suïcidaliteit

Dr. Derek de Beurs studeerde klinische psychologie en promoveerde op de implementatie van de richtlijn suïcidepreventie. In 2020 verscheen zijn boek ‘Mythen over zelfmoord’, waarin hij bestaande opvattingen over suïcide langs de lat van de wetenschap legt. Momenteel is hij bij het Trimbos verantwoordelijk voor diverse monitors rondom psychische gezondheid, waaronder de NEMESIS-studie. Dit is een bevolkingsbrede studie naar het voorkomen van psychische stoornissen. De Beurs deelt de meest actuele cijfers en inzichten rondom corona en suïcide deze middag.

Corona en de geestelijke gezondheid in de algemene bevolking en bij patiënten met een psychiatrische stoornis

Prof. dr. Brenda Penninx is hoogleraar bij de vakgroep psychiatrie van het Amsterdam UMC. Angststoornissen en depressie is waar haar onderzoek op gericht is. Als hoofdonderzoeker van de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) bespreekt zij de recente resultaten van deze grootschalige populatiestudies en epidemiologische studies in psychiatrische populaties. En beantwoord vragen als ‘wat zijn de effecten van de bedreiging van COVID-19-infecties of de maatschappelijke restricties’, waarmee de algemene bevolking alsook kwetsbare psychiatrisch patiënten te maken kregen deze pandemie.

Coronabesmetting en de neurologische & cognitieve effecten

Neuroloog Dr. Martijn Beudel werkt aan het Amsterdam UMC en is initiatiefnemer van het Covid-Predict consortium. Tijdens deze nascholing bespreekt hij de neurologische complicaties na het doormaken van een COVID-19-infectie, zoals beschreven in een groot Nederlands COVID-19-cohortonderzoek. Waarbij hij ook de best practices voor diagnostiek en behandeling van neurologische en cognitieve klachten na een COVID-19-infectie belicht. 

Lees volgende week over de andere drie sprekers en onderwerpen van deze unieke middag!

 

Wees voorbereid op de cliënten die u mogelijk vaker gaat zien in uw praktijk.