Uit de onlangs gepubliceerde studie in The Lancet met ruim 200.000 patiënten bij wie Covid-19 werd vastgesteld blijkt:

Bij 1 op 3 COVID-19-patiënten volgt in de 6 maanden daarna een neurologische of psychiatrische diagnose.*1

Uiteraard is nader prospectief onderzoek nodig, maar wat als dit een initiële aanwijzing is voor een daadwerkelijke associatie tussen een COVID-19-infectie en psychiatrische morbiditeit? En wat zou dit kunnen betekenen voor de Nederlandse praktijk? 

Op dinsdag 21 september 2021 van 13:30u-17:00u organiseren wij een unieke online nascholing rondom COVID-19 & De Psyche met prof. dr. Christiaan Vinkers als voorzitter. De eerste voorlopige antwoorden op Corona-gerelateerde vraagstukken op het vlak van de psychische gezondheid staan centraal deze middag.

PROGRAMMA

  • Coronabesmetting en de neurologische & cognitieve effecten – Dr. Martijn Beudel
  • Corona en de geestelijke gezondheid in de algemene bevolking en bij patiënten met een psychiatrische stoornis – Prof. dr. Brenda Penninx
  • Corona en suïcidaliteit – Dr. Renske Gilissen
  • Corona en de geestelijke gezondheid onder jongeren – Dr. Tinca Polderman en prof. dr. Meike Bartels
  • Corona in de psychiatrie: Nederlands onderzoek  Dr. Daphne Everaerd

*Onder 236.379 patiënten bij wie COVID-19 werd vastgesteld, was de geschatte incidentie van een neurologische of psychiatrische diagnose in de volgende 6 maanden 33,62% (95% -BI 33,17-34,07), met 12,84% (12,36–13,33) die hun eerste dergelijke diagnose ontvingen.

1. Taquet, M. et al.,'6-month neurological and psychiatric outcomes in 236 379 survivors of COVID-19: a retrospective cohort study using electronic health records', Lancet Psychiatry vol.8(5): 416-427 (2021)