Sessie
Depressie bij ouderen
Datum en Tijd
donderdag, mei 16, 2024, 7:30 PM - 8:00 PM
Rob Kok
Beschrijving

In deze lezing ga ik in op de aanbevelingen en de hiervoor gebruikte literatuur over de behandeling van depressies bij ouderen, zowel medicamenteus als psychotherapeutisch. Belangrijke vragen zijn of antidepressiva en psychotherapie even effectief is bij ouderen als bij (jongere) volwassenen, en welke antidepressiva en vormen van psychotherapie dan de voorkeur verdienen. Ik bespreek tevens de complexe weging van de literatuur over antidepressiva, waar uit een netwerkmeta-analyse verrassende conclusies kwamen m.b.t. effectiviteit volgens de GRADE-methodiek.  Dat betekent dat de experts van de betreffende werkgroep tot consensus moeten en de aanbevelingen een mix zijn van evidence en expert-opinion.