Sessie
Psychotherapie
Datum en Tijd
donderdag, mei 16, 2024, 7:00 PM - 7:30 PM
Ellen Driessen
Beschrijving

In deze lezing wordt op een interactieve manier ingegaan op de recente update van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie met betrekking tot psychotherapie voor volwassenen. Aan bod komen de meer prominente rol van gecombineerde behandeling (medicatie + psychotherapie) en hoe we tot de eerste keuze psychotherapie zijn gekomen. Verder is er aandacht voor de rol van psychotherapie in de behandeling van therapieresistente depressie en bij terugvalpreventie.