Jaarsymposium Psychiatrie

20 januari 2022
15:30 - 21:30 uur
Online

Donderdag 20 januari 2022 is de dag dat de 16e editie van het Jaarsymposium Psychiatrie plaats vindtHet symposium vindt plaats van 15:30 - 20:45 uur, online.

De programmacommissie bestaande uit prof. dr. Iris Sommersdr. Joeri Tijdink en prof. dr. Christiaan Vinkers houdt zich komende tijd bezig met de inhoudelijke invulling van Shared Care. Dr. Joeri Tijdink vervult ook de taak als voorzitter.

Onderwerpen

 • Ketamine, Psilocybine, MDMA, wat kunnen we verwachten in de toekomst?  - Prof. dr. Robert Schoevers, Hoogleraar & afdelingshoofd Psychiatrie, UMCG Amsterdam
 • De meest recente ontwikkelingen in het klinische onderzoek naar angststoornissen. - Prof. dr. Ton van Balkom, Psychiater, Hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC 
 • Hoe helpt MIND de psychiatrie verder? – Marjan ter Avest, Directrice WijzijnMIND, Amersfoort
 • 113 Zelfmoordpreventie: Onderzoek naar suicide; de laatste stand van zaken – Dr. Renske Gilissen, Gedragswetenschapper ,Hoofd onderzoek bij 113 Zelfmoordpreventie en Suicide Research the Netherlands (SURE-Net)
 • Wat kunnen we in de toekomst verwachten van beeldvorming voor de spreekkamer? – Prof. dr. Guido van Wingen, 

  Professor of Neuroimaging in Psychiatry, Amsterdam UMC

 • Eenzaamheid bij ouderen: een niet te onderschatten probleem. Wat heeft COVID ons geleerd?  – Dr. Didi Rhebergen, Psychiater, GGZ inGeest

Jong talent

 • Vergissingen zijn menselijk?! De potentiële rol van predictiemodellen bij depressiebehandelingen, Dr. Suzanne van Bronswijk, Psychiater en universitair docent, MUMC+ en Universiteit Maastricht
 • Determinanten van suïcide ideatie en suïcidepogingen binnen patiënten met depressieve en/of angststoornissen, Drs. Jasper Wiebenga, GZ-psycholoog & Promovendus, GGZ inGeest/Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Wat zegt een druppel bloed? Op weg naar geïndividualiseerde behandeling met antipsychotica bij kinderen en adolescenten, Dr. Sanne Kloosterboer, AIOS psychiatrie, klinisch farmacoloog, Erasmus MC 

Donderdag 20 januari 2022

 

15:25 - 15:30 uur

Virtueel ontvangst

15:30 - 15:40 uur

Opening door de voorzitter
Dr. Joeri Tijdink

15:40 - 16:15 uur

Ketamine, Psilocybine, MDMA, wat kunnen we verwachten in de toekomst?
Prof. dr. Robert Schroevers

16:15 - 16:20 uur

Vergissingen zijn menselijk?! De potentiële rol van predictiemodellen bij depressiebehandelingen
Dr. Suzanne van Bronswijk

16:20 - 16:55 uur

De meest recente ontwikkelingen in het klinische onderzoek naar angststoornissen
Prof. dr. Ton van Balkom

16:55 - 17:10 uur

Pauze

17:10 - 17:45 uur

Hoe helpt MIND de psychiatrie verder?
Marjan ter Avest

17:45 - 17:50 uur

Determinanten van suïcide ideatie en suïcidepogingen binnen patiënten met depressieve en/of angststoornissen
Drs. Jasper Wiebenga

17:50 - 18:25 uur

Wat kunnen we in de toekomst verwachten van beeldvorming voor de spreekkamer?
Prof. dr. Guido van Wingen

18:25 - 19:25 uur

Diner

19:25 - 20:00 uur

113 Zelfmoordpreventie: Onderzoek naar suicide; de laatste stand van zaken
Dr. Renske Gilissen

20:00 - 20:05 uur

“Wat zegt een druppel bloed? Op weg naar geïndividualiseerde behandeling met antipsychotica bij kinderen en adolescenten”
Dr. Sanne Kloosterboer

20:05 - 20:40 uur

Eenzaamheid bij ouderen: een niet te onderschatten probleem. Wat heeft COVID ons geleerd?
Dr. Didi Rhebergen

20:40 - 20:45 uur

Samenvatting en afsluiting
Dr. Joeri Tijdink

Programma Commissie

Sprekers

Dr. Renske Gilissen 

Gedragswetenschapper

Hoofd onderzoek bij 113 Zelfmoordpreventie en Suicide Research the Netherlands (SURE-Net)

Prof. dr. Guido van Wingen

Professor of Neuroimaging in Psychatry

Amsterdam UMC

Prof. dr Ton van Balkom

Psychiater

Hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC 

Prof. dr. Robert Schoevers

Hoogleraar & afdelingshoofd Psychiatrie

UMCG

Dr. Didi Rhebergen

Psychiater 

GGZ inGeest

Marjan ter Avest

Directrice

WijzijnMIND, Amersfoort

Jong Talenten

Dr. Sanne Kloosterboer

AIOS psychiatrie, klinisch farmacoloog

Erasmus MC, Rotterdam

Drs. Jasper Wiebenga

GZ-psycholoog & Promovendus 

GGZ inGeest/Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dr. Suzanne van Bronswijk

Psychiater en universitair docent

MUMC+ en Universiteit Maastricht

 

Online

De nascholing wordt uit veiligheidsredenen en solidariteit naar onze collega's online aangeboden.

Voor wie?

Het Jaarsymposium Psychiatrie is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, huisartsen, verslavingsartsen, ziekenhuisapothekers en degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

 

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA);
 • Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

 

Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal RegisterKort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Kosten

 • Online deelname "Jaarsymposium Psychiatrie"  €250,-

Er zijn 2 mogelijkheden om het inschrijfgeld te voldoen:

1. Mocht u voor de optie "IDEAL" kiezen dan bent u officieel ingeschreven en ontvangt u een registratiebevestiging door u ingevulde e-mail adres. 

2. Kiest u voor de optie "invoice" dan ontvangt u op het door u ingevulde e-mailadres een e-mail met daarin de factuur.  Door het kiezen van deze optie bent u ingeschreven voor de nascholing en gaat u de betalingsverplichting aan. Dit betekend dat Benecke het inschrijfgeld na 2 weken na inschrijfdatum dient te ontvangen.

Schrijft u in binnen 2 weken voor de start van de nascholing dan dient Benecke per direct het het inschrijfgeld te ontvangen en vervalt de optie "invoice".

 

Annuleringsvoorwaarden

Uw annulering per e-mail dient uiterlijk 10 december 2021 bij de afdeling deelnemersadministratie van Benecke binnen ze zijn. U kunt een e-mail sturen naar deelnemersadministratie@benecke.nl. 

Annulering voor deze datum is kosteloos. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Eventueel kan een collega uw plaats innemen. 

De annuleringsvoorwaarden gelden voor zowel de optie "IDEAL" als de optie "invoice"

 

Hoe werk het voor online deelname?

Na uw inschrijving ontvangt u uiterlijk 1 dag voor de uitzending een e-mail met hierin een persoonlijke login voor het online platform. 

Dr. Renske Gilissen

113 Zelfmoordpreventie
Elke dag overlijden gemiddeld vijf Nederlandse inwoners door suïcide. De problematiek rondom suïcidaliteit is nog vele malen groter: het aantal mensen dat een niet-fatale suïcidepoging doet, het aantal mensen dat suïcidegedachten heeft en het aantal naasten en nabestaanden dat wordt getroffen, heeft een enorme impact op de hele maatschappij. Dr. Renske Gilissen is gedragswetenschapper, hoofd van de onderzoeksafdeling van 113 Zelfmoordpreventie, hoofdonderzoeker van het SURE-Net consortium, Suicide Research the Netherlands, en voorzitter van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS). In haar lezing gaat zij in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van suïcidaliteit en wat deze betekenen voor de spreekkamer. Zo bespreekt zij het inzicht in het actueel aantal suïcides, dat verkregen wordt via de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) en de invloed van de coronapandemie op deze cijfers.
 

Prof. dr. Guido van Wingen

Beeldvorming in de spreekkamer
Neuroimaging heeft de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd om meer te begrijpen over de werking van de hersenen van psychiatrische patiënten. Deze kennis heeft tot op heden echter nog geen bijdrage kunnen leveren aan de klinische praktijk. Prof. dr. Guido van Wingen is hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie. Sinds 2011 is hij verbonden als psycholoog en neurowetenschapper aan de Amsterdam Universitaire Medische Centra. Tijdens Shared Care belicht hij de huidige stand van zaken op het vlak van neuroimaging en schetst hij hoe neuroimaging in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de zorg door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.

 

Dr. Didi Rhebergen

Ouderenpsychiatrie
De afgelopen twee jaar stonden in het teken van COVID. Hierbij is eens te meer duidelijk geworden, welke invloed eenzaamheid heeft op mentale gezondheid. Dr. Didi Rhebergen is werkzaam als ouderenpsychiater en waarnemend A-opleider bij GGZ Centraal. Ook is zij senior onderzoeker bij zowel GGZ Centraal, als Amsterdam UMC, locatie Vumc. Hier is zij de hoofdonderzoeker van diverse studies naar depressies bij ouderen, onder meer de Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen, de Recall-study, Veerkracht-studie I. Zij is geïnteresseerd in de biopsycho-sociale factoren, die een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van depressies, en kijkt hierbij naar de rol van subtypes van depressies. In haar bijdrage geeft zij een overzicht van de recente onderzoeksbevindingen ten aanzien van de impact van eenzaamheid op psychisch functioneren (stemming), lichamelijke gezondheid en mortaliteit. Zij bespreekt onderzoek naar mogelijke onderliggende pathofysiologische processen en wat dit betekent voor uw dagelijkse klinische praktijk.